Marianne Berendse treedt terug als directeur Springtij

In 2014 bevond de Springtij-organisatie zich in een turbulente fase, onafhankelijk geworden van de advies-organisatie IMSA. Vanuit de Raad van Toezicht heeft Marianne Berendse als gedelegeerd bestuurder samen met Wouter van Dieren als wetenschappelijke directeur het proces naar verzakelijking en verzelfstandiging vormgegeven. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers van 350 naar 600 bij het jaarlijkse forum op Terschelling, een grotere betrokkenheid van bedrijfsleven en overheid bij Springtij en tot een positief financieel resultaat in 2017. Het is nu dan ook een natuurlijk moment dat Marianne Berendse terugtreedt als zakelijk directeur en uitgenodigd is om weer toe te treden tot de RvT.

De RvT is Marianne Berendse heel veel dank verschuldigd voor de gepassioneerde wijze waarop ze Springtij, samen met Wouter van Dieren en het team, door deze kritieke fase geleid heeft. Hierdoor staat Springtij bij vele stakeholders weer op de kaart, is de organisatie financieel gezond en kan het Springtij Forum veel impact in de Nederlandse samenleving leveren.

De RvT gaat op zoek naar een nieuwe zakelijk directeur die de volgende fase vorm gaat geven, namelijk de ambitie van een Groen Davos met ook meer activiteiten gedurende het hele jaar.

De Raad van Toezicht,

Robert Reibestein, voorzitter
Karel Noordzij
Jolande Sap
Alexander van Vooren
Tjerk Wagenaar