Springtij publiceert rapport Energie- en Klimaatjury

In een aparte zaal in de Loods zetelde tijdens Springtij Forum 2016 voor de eerste keer Energie- en Klimaatjury. In vijf zittingen hoorde de Jury pleitbezorgers van iedere stroming: radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protagonisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, iedereen doet zijn zegje. De Jury riep ook getuigen op, de experts die hielpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden. In 2017 kreeg de Klimaatjury een vervolg en in april 2017 vond bij de SER in Den Haag een publieke zitting plaats. Op het Springtij Forum 2017, van 21-23 september op Terschelling ging de Klimaatjury verder.

In totaal zijn er 28 hoorzittingen geweest die leidden tot 22 stellingen, te vinden in het definitieve rapport. Dit rapport werd begin 2018 aangeboden aan de aan de Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van EZK.

Zie hier het persbericht over de publicatie:
https://mailchi.mp/springtijfestival/persbericht-rapport-energiejury

Het complete rapport is als PDF te vinden op http://www.springtij.nu/klimaatjury/