Springtij verwelkomt winnaars Urban Energy Challenge!

Op 25 mei j.l hebben drie jonge talenten de Urban Energy Challenge gewonnen, een challenge waarbij oplossingen werden gezocht voor vraagstukken rondom de warmtetransitie. Als prijs mogen de winnaars deelnemen aan Springtij Forum 2018.

De Urban Energy Challenge vond dit jaar voor het eerst plaats. Het is een initiatief van Jong Warmtenetwerk en werd georganiseerd in samenwerking met Sustainablemotion. Gedurende vijf weken bogen 32 jongeren zich in acht multidisciplinaire teams over de vraag hoe ze Nederlandse woningen van het aardgas af kunnen krijgen. Vier organisaties uit de warmtesector hadden uitdagingen voor hen geformuleerd waar ze zelf nog geen antwoord op hadden:

  • Waterstof als duurzaam alternatief (Alliander)
  • Woningcorporaties voorzien van duurzame warmte (BAM Wonen)
  • Rol van de overheid in het enthousiasmeren van particulieren om van aardgas af te gaan (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
  • Grootschalige overstap particuliere woningen (Ennatuurlijk)

Met behulp van workshops en contact met experts werden de teams ondersteund in het proces om tot inhoudelijke en creatieve oplossingen te komen.

Op 25 mei mochten de teams hun innovatieve oplossingen presenteren aan twee onafhankelijke jury’s. Het winnende team kwam met het idee van een ‘Buurtcentrale’. Hiermee kunnen nieuwbouwwijken op een betaalbare manier worden voorzien van duurzame warmte. De Buurtcentrale fungeert als collectief warmte-energieopwekkingssysteem. Door de collectieve aanpak worden installatie- en onderhoudskosten gedekt en is de efficiëntie groter. Het idee heeft gewonnen vanwege de grote toepasbaarheid. Volgens de jury is het idee van de Buurtcentrale niet alleen voor nieuwbouwwijken interessant, maar kan het ook toegepast worden in de bestaande bouw.

Springtij feliciteert de winnaars en heet ze in september graag welkom op Terschelling!