Springtij forum viert in 2019 haar 10e editie!

Van harte delen wij u mee dat Springtij forum 2019 dit jaar haar 10e editie gaat vieren, een jubileum en een bijzonder heuglijk moment! 

Net als de afgelopen jaren zal de focus liggen op het verkennen van verrassende en/of vernieuwende duurzame realistische oplossingen voor Nederland. Daarbij gaan we ons vanaf nu sterker richten op impact – zowel inhoudelijk als ook sociaal – en dat alles vindt natuurlijk weer plaats in de context van de unieke, vertrouwende Springtij sferen. De voorbereidingen zijn in volle gang en in april kunt u het thema en de programmatische lijn concreet van ons verwachten. We zijn ook gestart met het zoeken naar een nieuwe inhoudelijk directeur.

Het Springtij forum vindt plaats op 26, 27 en 28 september 2019 op Terschelling. Zoals gebruikelijk kunt u zich weer inschrijven vanaf half april. Tegen die tijd zult u daar overigens nog een mededeling over ontvangen.

Begin vorige maand hebben wij u geïnformeerd over het vertrek van Wouter van Dieren als wetenschappelijk directeur van Springtij per 1 januari jl. Hij wil nieuwe initiatieven gaan ontplooien onafhankelijk van Springtij, zoals Springtide International. Wellicht heeft u hierover recentelijk een bericht van hem ontvangen waarin hij melding maakt van een ‘Proefvaart’.
Dit initiatief staat geheel los van Springtij.

Mocht u nog vragen hebben, dan sta ik (06 5575 6237) of Tjerk Wagenaar (06 8233 4272) namens de Raad van Toezicht u graag telefonisch te woord.

Succes met uw goede werken en alvast heel graag tot ziens op Terschelling!

Duurzame groet van het Springtij team en mede namens de Raad van Toezicht,


Katinka Abbenbroek | Directeur Springtij

Katinka@springtij.nu | 06 5575 6237