Springtij is DE community voor de duurzame sector

De agenda van de fora wordt bepaald door de systeembenadering met als basis LIMITS TO GROWTH (1972) en vele klonen daarvan sindsdien. De recente geavanceerde studie van het UBA (Berlin) functioneert voor Springtij als de primaire referentie voor de programmering.

Aan de hand van deze referentie identificeren we in de z.g. Navigaties de nieuwste ideeën, knelpunten, lege plekken, innovaties en de katalyse.

Ieder thema wordt uitgevoerd volgens de 5 regels van de retorica en de methodologie:

  1. de anamnese en de diagnose
  2. de these en de hypothese
  3. de antithese
  4. de synthese
  5. uiteindelijk verwachten we dat we daarmee tot de Quint Essence komen.

Springtij positioneert zich in de levenslijn van Kunsten en Wetenschappen, in die combinatie. Ooit begonnen in de School van Plato, navolging door Leonardo in 1492, de Paragone, en de Encounters van Von Humboldt binnen de Royal Society ± 1790.

Academies zoals de KNAW, de World Academy of Art & Science, de European Academy, e.v.a. zijn erop gebaseerd.

Deelnemers of Fellows of Members zijn beoefenaren van Art en/of Science.

De Encounters beogen verdieping op beide terreinen door kennis, beleving en community. In de historische beleving van Art & Science stond de zoektocht naar de bedoelingen van God centraal. Vanaf de vroegste Middeleeuwen probeerde men te begrijpen hoe de schepping zo onvolmaakt kon zijn terwijl God zelf volmaakt is.

De wetenschap van Newton ging daarom over het verstaan van de fysica als instrument om God’s bedoelingen te doorgronden.

De loskoppeling c.q. frictie tussen religie en wetenschap begint al met de Tempel van Salomo maar pas in de negentiende eeuw komen de doorbraken. Wallace, Darwin, Semmelweis, Pasteur, en later Lorenz, Einstein, Heisenberg en Alderston.

Met Rachel Carson begint in 1962 de Milieuwetenschap. Met Forrester volgt in 1970 de Integral Systems Science.

Met Microsoft e.a. vangt de digitalisering aan, de wetenschap en techniek van het algoritme, en daarmee van de mogelijke finale synthese.

Sustainable Development (MacNeill) is een nuancering van LIMITS (Meadows).

  • Trefwoorden zijn Uitputting, Resources, Overbevolking, Klimaat. Ofwel te veel mensen stellen te hoge materiële eisen aan beperkte middelen.De zoektocht gaat over de heilige graal van de eeuwige groei:

Iedereen rijk

Iedereen veel

En twee planeten. Of drie.

  • Dit betreft nu alle sectoren van de samenleving. Geen enkel stukje van de economie, de ruimte, grondstoffen, van productie en consumptie kan worden genegeerd.

De laatste fase van deze ontwikkeling. De moderniteit waarin de onwetendheid groeit.

De sociale media die de waarheid doen verdampen.

The Death of Expertise van Tom Nichols beschrijft ‘The Campaign Against Established Knowledge and Why it Matters’.

The Price of Truth van Marcel Hénaff

Het ideaal van Plato tot de Verlichting, van Von Humboldt tot Microsoft gaat onderuit.

In maart 1933 lanceert Roosevelt de New Deal, om het herstel uit de Depressie te bespoedigen. Grote interventies op het gebied van landbouw, industrie, business, arbeid, hypotheekschulden, AOW, etc.

In januari 1942 verplicht FDR de US Industry via de War Act tot de productie van het arsenaal.

De duurzame Community anno 2018 verwijst naar de New Deal en de War Act: interventies van deze orde van grootte zijn nodig om de klimaatcrisis te bezweren.

Vanaf ca. 2000 wordt de klimaatcrisis bestreden door talloze Campaigns Against the Facts. Met Trump als kampioen. Zie o.a. De Twijfelbrigade van Jan Paul van Soest of Merchants of Doubt door Naomi Oreskes.

In deze loop der geschiedenis zien we de oorsprongen, de statuur en de perspectieven van de Duurzame Community. Waarheidsvinding, de diepe banden tussen mens en Schepping, de emancipatie van kennis en samenwerking, de contouren en de Quint Essence.

Langs al deze historische lijnen komen we Cultuur en Natuur tegen.

Natura Artis Magistrata. Lees The Proud Tower van Barbara Tuchman, waarin de culturele storm in het Europa van 1890 tot 1914 wordt geanalyseerd. Maarten Zweers en Klaas van Egmond koppelen deze lijnen aan Shakespeare, Mozart, Wagner, etc.

Het Woud, de Zee, de Berg, het Water, de amuletten van de Condition Humaine. En honderden dieren die de boodschappers zijn tussen mens en goden. Het Lam, de Leeuw, de Stier, het gevleugelde Paard, de Kat, de Duif.

                                  Wij bevinden ons in de natuur

                                   Aan de oevers van de zee

                                   In de diepe duisternis

                                   En het overheldere daglicht

                                   Stille schepen aan de horizon

                                   Meeuwen tegen de wolkenlucht

                                   Muziek

                                   De Fjoer Toer (vuur) tussen de bomen

                                   De kampvuren en de oesters

                                  Op zoek naar de Quint Essence

 

Wouter van Dieren, founding father Springtij