Van spraakverwarring naar consensus
In het document Babylon vind je een schema dat de ‘babylonische spraakverwarring’ poogt te typeren in vier blokken:

Het eerste blok geeft per pleit de gehanteerde systeemgrenzen weer qua doelstelling, geografische scope van het pleit/achterliggende studie, de focus van het pleit, en de periode waarop het pleit betrekking heeft.
Het tweede blok geeft aan of het pleit een aantal belangrijke zaken expliciet in ogenschouw heeft genomen, zoals CO2 en energiesoorten.
Het derde blok geeft per pleit aan of een aantal ter discussie staande energie of CO2-bronnen /-sinks/ -gebruikers aan het eind van de beschouwde periode nog in Nederland aanwezig zullen zijn.
Het vierde blok gaat over de (gewenste) regie.

Klik hier voor een toelichting bij Babylon getypeerd.