Het thema Energie & Klimaat Navigatie van Springtij 2018 gaat conform De Agenda over waarheidsvinding. Met de Energie & Klimaatjury hebben we de afgelopen twee jaar 28 partijen hun waarheid laten vertellen en vervolgens geanalyseerd in het Juryrapport.

Op Springtij 2018 gaan we verder met de waarheidsvinding, door het inrichten van de Schaduwtafels, i.s.m. EZK. De Schaduwtafels zijn een afgeleide van de Klimaattafels die de basis vormen voor de Klimaatwet.

Uitgangspunt voor Energie & Klimaat op Springtij is het diagram van het Umwelt Bundes Amt (UBA, zie hieronder). Dit koppelt Energy Use en Resources aan elkaar, een schakel die in Nederland nauwelijks wordt onderkend. De Klimaatwet gaat over zonnepanelen, windturbines en kolencentrales, niet over de stuurvariabelen die in het UBA-report worden behandeld.

Het zou niet moeten gaan over elektrische auto’s, maar over CO2 of BKG-uitstoot per passagier/km of cargo/km. Wie de beste prestatie levert krijgt fiscale en andere voordelen. Hetzelfde geldt voor aardgas. Als die sector in staat zou zijn om de uitstoot per eenheid welvaart verder te limiteren dan zou dat het criterium kunnen zijn om techniek, klimaat en infrastructuur te combineren.

Vanuit alle thema’s c.q. sessies op Springtij wordt input geleverd aan de Schaduwafels. Aan het eind van Springtij 2018 wordt een concluderend rapport overhandigd aan de toekomstige generatie.
De Tafels vormen het Centrum en de Agora van Springtij 2018. Hier komt alles samen.