Er woedt al sinds jaren een hevige richtingenstrijd. Hoofdzaak is momenteel het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) of Common Agricultural Policy (CAP). Daarin staan scenario’s met betrekking tot schaal, technologie, gezondheid, landgebruik en CO2-reductie maar ontbreekt de belangrijkste variabele, namelijk het gegeven dat de klimaatzones in Europa iedere tien jaar 150 km naar het noorden opschuiven. Dat betekent dat het GLB niet kan voortbouwen op bestaande gewassen, watersystemen en ecologie. Alle organismen veranderen.

Het verlies aan biodiversiteit kan de doodklap betekenen. Zonder insecten en bodemfauna geen voedselproductie.

Springtij-scenario’s beyond CAP gaan over klimaatzones, insectensterfte, biodiversiteit, crop change, water+land-use, maar ook over de boeren zelf. De boer heeft het zwaar en is niet bestand tegen deze veranderingen en bedreigingen.
Een stop op de race to the bottom bereiken we niet met marginale verbeteringen en spelers die proberen hun handelen aan te passen (het spel groener spelen). Alleen maatregelen die zorgen voor een transformatie van het systeem kunnen soelaas bieden (andere spelregels).


Dit is de column van Marcel Schuttelaar, uitgesproken door Suzanne van der Pijl in de Springtij Food afvaart van zaterdag 29 september:

Column Springtij Food – De tijd voor verandering is nu


Rabobank is sponsor van het Food-programma