De innovatie theorie stelt dat we ons altijd uit een crisis kunnen innoveren. Voor ieder probleem is er een oplossing. Dat is grotendeels waar. Je kunt een lange lijst opstellen met oplossingen in 2018 voor problemen uit 2008 (1998, 1988, 1978).

Technology Assessment leert dat iedere oplossing weer voor nieuwe problemen zorgt. De benzinemotor die opgevolgd wordt door elektra en waterstof leidt wel tot enige CO2-winst, de overige footprint wordt echter onderbelicht. En de zelfrijdende auto? An answer to the wrong question? Uiteindelijk gaat alle innovatie over de ontdekkingsreis naar het nieuwe Verre Westen. John Steinbeck beschrijft in The Grapes of Wrath het ontstaan van de Dust Bowl tussen 1900 en 1940 op de grote vlakten van Nebraska en Oklahoma. In het Verre Westen lagen de volgende grazige weiden, dat was de oplossing. Kenneth Boulding noemt dit proces de Cowboy Economy.

De wereldeconomie zoekt via Innovatie de grazige weiden voorbij de horizon. Maar hoe lang kun je de Resources oprekken ten behoeve van de te grote wereldbevolking met een schier oneindige consumptiebehoefte? Wanneer neemt de curve af en zet de daling in?

Aangezien het courante model stampvol verspilling zit zal er voorlopig nog wel een nieuw Westen gevonden worden. We gingen van paard naar stoom, van hout naar staal, van post naar telefoon, van radio naar televisie naar internet, van schip naar vliegtuig, van isolement naar Global Village, en van enorme vervuiling naar wetgeving, technologie en bestuurbaarheid.

Voor Springtij 2018 hebben we daarom de nieuwe ideeën uitgenodigd. In vier Regenboogsessies worden twaalf aansprekende innovaties gepitcht, die ieder een verschil kunnen en willen maken bij mondiale verduurzaming. In de Startup on the Beach challenge presenteren jonge ondernemers hun ideeën. Tijdens het Energie-intensieve Industrie Programma zal het ISPT (Institute for Sustainable Proces Technology) samen met een tiental grote bedrijven in gesprek gaan over de duurzaamheidsbijdrage en de bijbehorende dilemma’s van de industrie.

Alle innovaties worden op vlaggen geprint en als vlaggenlijn gehesen in het want van de Ecolution die daarmee naar de Innovatie Expo in Rotterdam vaart onder de titel Dutch Design. In 2020 ligt het schip als totem voor Dutch Design op de Wereldtentoonstelling in Japan. Het Vlaggenschip.

De synthese bestaat uit zicht op nieuwe goudmijnen achter de bergen.