sent-7304

Ingezonden stuk in NRC d.d. 2 juni 2017 van pleiter in 2016, lid klimaatjury, en lid werkgroep Carbon Budget, Leo Meyer: Trumps besluit vergroot de klimaatrisico’s voor Nederland.


De Springtij Energie- en Klimaatjury 2017

In een aparte zaal in de Loods zetelde tijdens Springtij Forum 2016 de Energie- en Klimaatjury. Gedurende drie dagen waren er vijf zittingen. De Jury hoorde de pleitbezorgers van iedere stroming: radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protagonisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, iedereen doet zijn zegje. De Jury riep ook getuigen op, de experts die hielpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden.

In 2017 krijgt de Klimaatjury een vervolg. Juryleden en organisatie kwamen in februari bij elkaar voor een Proloog (zie presentatie) en op 19 april vond bij de SER in Den Haag een publieke zitting plaats.

Op het Springtij Forum 2017, van 21-23 september op Terschelling gaat de Klimaatjury verder.
De centrale vraag voor 2017 is: Welke gamechangers zijn nodig voor een CO2 neutraal Nederland in 2050?

Klik hier voor de samenvatting per pleit van de zittingen in september en april.


Tussen droom en daad
De Energie- en Klimaatjury was een succes, zo konden we concluderen. Ook jurylid Jacqueline Cramer zei in haar verslag op de laatste avond van het Springtij Forum: “Het mooie was dat we met een heel divers gezelschap bijzonder snel de essentie van ‘die kant moet het op’ hadden bepaald. Daar was zó veel overeenstemming over dat ik met een blij gemoed weer naar het vasteland ga.”

Bekijk de video van het voorlopige eindoordeel van de jury, uitgesproken door Jacqueline Cramer en Eric-Jan Tuininga.

De uitspraken worden toegelicht in dit document: voorlopige analyse klimaatjury 2016

En dit is het tussentijds verslag: Tussen droom en daad

jury

 

 

 

 

 

 

In het submenu zijn het overzichtsdocument ‘Babylon’, de samenvatting per pleit en de achtergrondrapporten te vinden.