De Energie- en Klimaatjury van 2016 tot nu

In een aparte zaal in de Loods zetelde tijdens Springtij Forum 2016 voor de eerste keer Energie- en Klimaatjury. Gedurende drie dagen waren er vijf zittingen. De Jury hoorde de pleitbezorgers van iedere stroming: radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protagonisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, iedereen doet zijn zegje. De Jury riep ook getuigen op, de experts die hielpen zin en onzin, feiten en meningen van elkaar te scheiden. In 2017 kreeg de Klimaatjury een vervolg. Juryleden en organisatie kwamen in februari bij elkaar voor een Proloog (zie presentatie) en in april 2017 vond bij de SER in Den Haag een publieke zitting plaats. Op het Springtij Forum 2017, van 21-23 september op Terschelling ging de Klimaatjury verder. De centrale vraag voor 2017 was: Welke gamechangers zijn nodig voor een CO2 neutraal Nederland in 2050?

In totaal zijn er 28 hoorzittingen geweest die leidden tot 22 stellingen, te vinden in het definitieve rapport. Dit rapport werd begin 2018 aangeboden aan de aan de Directeur-Generaal Klimaat en Energie van het Ministerie van EZK.

Klik hier voor het definitieve Energie- en Klimaatjury rapport (PDF):
Springtij Juryrapport

NB: op pagina 22 wordt verwezen naar de pleit voor ‘ecology of things’ van Douwe Jan Joustra. Klik voor deze pleit op de link: INSIGHTS EOT

In het submenu staan de pleitnotities, getuigschriften die op Springtij 2017 werden voorgedragen en het overzicht van de juryleden.


PERSBERICHT
Persbericht dat 2 februari 2018 n.a.v. de publicatie van het Energierapport werd verstuurd:
De Klimaatwet moet een tweede Grondwet worden – http://mailchi.mp/springtijfestival/persbericht-rapport-energiejury


ARTIKEL
Ingezonden stuk in NRC d.d. 2 juni 2017 van pleiter in 2016, lid klimaatjury, en lid werkgroep Carbon Budget, Leo Meyer: 
Trumps besluit vergroot de klimaatrisico’s voor Nederland.


ARTIKEL
Artikel in NRC d.d. 21 maart 2018 van Siebe Schootstra: NRC 20180321 Schootstra Klimaatsceptici hebben op één punt gelijk.