Onze samenleving verstedelijkt in steeds grotere mate. Naar verwachting woont in 2030 60% van de wereldbevolking in stedelijk gebied. Mobiliteit en transport zijn een levensvoorwaarde in dit proces van urbanisatie. Globalisering brengt met zich mee dat goederen worden samengesteld uit materialen en grondstoffen van ‘all over the world’. Vervolgens verschepen we de goederen over de hele wereld. De behoefte aan mobiliteit en transport groeit exponentieel, maar de negatieve effecten ervan overschrijden de aanvaardbare grenzen. Adaptatie op systeemniveau is dan ook noodzakelijk.

Op Springtij staat deze adaptatie centraal. De Nationale Adaptatie Strategie van het PBL (NAS) laat talloze effecten zien van de klimaatverandering waarop adaptatie het antwoord is.

De anamnese gaat daarover. Mobiliteit en Transport worden beschouwd vanuit het 2050-NAS-scenario. Heter, droger, natter, etc., en de aanpassingen in de infrastructuur. Met als sub-agenda de vragen over verandering van de stress op het vervoer, dus ruimte, landgebruik en CO2 reductie. En ‘the elephant in the room’: de luchtvaart die ontsnapt aan de ingrijpende maatregelen.

De synthese geeft antwoorden op de aardverschuiving tussen nu en 2050.