Katinka Abbenbroek nieuwe directeur Springtij

Katinka Abbenbroek (47) treedt per 9 februari 2018 aan als zakelijk directeur van Springtij. Zij volgt Marianne Berendse op, die per 1 januari terugtrad uit deze functie. Katinka is momenteel directeur van One Planet Thinking, een programma van WNF met als founders WNF, Eneco en Ecofys. One Planet Thinking helpt bedrijven, financiële instellingen en overheden om binnen de ecologische grenzen […]

Lees meer

Springtij publiceert rapport Energie- en Klimaatjury

In een aparte zaal in de Loods zetelde tijdens Springtij Forum 2016 voor de eerste keer Energie- en Klimaatjury. In vijf zittingen hoorde de Jury pleitbezorgers van iedere stroming: radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protagonisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, iedereen doet zijn zegje. De Jury riep ook getuigen op, de experts die hielpen zin […]

Lees meer

Marianne Berendse treedt terug als directeur Springtij

In 2014 bevond de Springtij-organisatie zich in een turbulente fase, onafhankelijk geworden van de advies-organisatie IMSA. Vanuit de Raad van Toezicht heeft Marianne Berendse als gedelegeerd bestuurder samen met Wouter van Dieren als wetenschappelijke directeur het proces naar verzakelijking en verzelfstandiging vormgegeven. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers van 350 naar 600 bij het jaarlijkse forum […]

Lees meer

Video: workshop De Lokale Energietransitie

Op Springtij Forum 2017 vonden twee sessies plaats onder de noemer ‘Energietransitie, het spel wordt lokaal gespeeld’. In de eerste sessie mochten de deelnemers meedoen aan een rollenspel. Zij kropen in de huid van bewoners van een wijk die van het aardgas af ging. Tijdens het spel werden drie verschillende benaderingen vanuit een gemeente naar voren gebracht: de top-down benadering, een benadering […]

Lees meer

Column: Verlangenverstrengeling

Springtij 2017 De flessen wijn raakten op. De sfeer tijdens het slotdiner van Springtij steeg naar enthousiaste hoogte. Plots viel ergens het woord ‘verlangenverstrengeling’. Ik weet niet precies waarom, maar het vormde voor mij dé metafoor voor de tone of voice van het event. Een verwarrend begrip vol associaties, positief en negatief. Ter plekke beloofd daar een column over te […]

Lees meer

Springtide Academy

Een nieuwe tak aan de rijke boom van Springtij is de Academy. Gedurende de eerste twee dagen van het Springtij Forum 2017 (21-23 september) volgen 60 internationale studenten een eigen programma op het eiland, waarbij ze college krijgen van een aantal topsprekers die op Springtij zijn. De Academy is een samenwerking tussen Springtij, Hanzehogeschool Groningen en Climate-KIC en wordt mede mogelijk gemaakt door Smart […]

Lees meer

Wubbo Ockels: moed en verbeeldingskracht

De Volkskrant gaf naar aanleiding van het overlijden van Wubbo Ockels op 18 mei in een artikel een overzicht van de uitvindingen van Wubbo Ockels en beschreef daarbij vooral het mislukken daarvan. De cynische toonzetting ervan staat haaks op onze persoonlijke ervaringen met Wubbo als collega en als student. Zijn betekenis ligt niet in het wel of níet commercialiseren van bizarre […]

Lees meer