Springtij forum viert in 2019 haar 10e editie!

Van harte delen wij u mee dat Springtij forum 2019 dit jaar haar 10e editie gaat vieren, een jubileum en een bijzonder heuglijk moment!  Net als de afgelopen jaren zal de focus liggen op het verkennen van verrassende en/of vernieuwende duurzame realistische oplossingen voor Nederland. Daarbij gaan we ons vanaf nu sterker richten op impact – zowel inhoudelijk als ook sociaal – en […]

Lees meer

Wouter van Dieren treedt terug als wetenschappelijk directeur en bestuurder van Springtij

De leden van de Raad van Toezicht van Springtij maken bekend dat Wouter van Dieren per 1 januari jl. is teruggetreden als wetenschappelijk directeur en bestuurder van Springtij. Dit is de uitkomst van een traject dat wij enige jaren geleden in samenspraak hebben ingezet. Wouter kiest ervoor om nieuwe initiatieven op het internationale vlak te ontwikkelen en niet meer actief […]

Lees meer

#Springtijbelofte

Op Springtij 2018 werd de Springtijbelofte gelanceerd. Wat ga jij doen voor een meer duurzame wereld? En aan wie geef je het stokje door? Zie #Springtijbelofte op Twitter en Instagram. Tweets by SBelofte

Lees meer

Geslaagde inspiratiereis naar Deense Samsø

Van 6-9 juli bracht een groep van 15 duurzamen een bezoek aan het Deense eiland Samsø. Onderdeel van deze Springtij inspiratiereis was een bezoek aan de Energiakademi van ‘milieuheld’ Søren Hermansen. In 2008 is Søren Hermansen, directeur van de Samsø Energiakademi en hoofd van het Samsø energie project, uitgeroepen tot één van de Heroes of the Environment door Time Magazine. In […]

Lees meer

Springtij verwelkomt winnaars Urban Energy Challenge!

Op 25 mei j.l hebben drie jonge talenten de Urban Energy Challenge gewonnen, een challenge waarbij oplossingen werden gezocht voor vraagstukken rondom de warmtetransitie. Als prijs mogen de winnaars deelnemen aan Springtij Forum 2018. De Urban Energy Challenge vond dit jaar voor het eerst plaats. Het is een initiatief van Jong Warmtenetwerk en werd georganiseerd in samenwerking met Sustainablemotion. Gedurende […]

Lees meer

‘Klimaatsceptici hebben op één punt gelijk’

Staan de kosten voor de energietransitie in Nederland wel in verhouding tot het resultaat? Veel klimaatsceptici vinden van niet. Het kan een tijdbom zijn die tikt onder het klimaatbeleid en de voorgenomen klimaatwet, leest Siebe Schootstra in het Springtij juryrapport 2017. Artikel in NRC, 21 maart 2018 Kllik hier voor het artikel: NRC 20180321 Schootstra Klimaatsceptici hebben op één punt gelijk

Lees meer

Katinka Abbenbroek nieuwe directeur Springtij

Katinka Abbenbroek (47) is per 9 februari 2018 aangetreden als zakelijk directeur van Springtij. Zij volgt Marianne Berendse op, die per 1 januari terugtrad uit deze functie. Katinka was directeur van One Planet Thinking, een programma van WNF met als founders WNF, Eneco en Ecofys. One Planet Thinking helpt bedrijven, financiële instellingen en overheden om binnen de ecologische grenzen van onze […]

Lees meer

Springtij publiceert rapport Energie- en Klimaatjury

In een aparte zaal in de Loods zetelde tijdens Springtij Forum 2016 voor de eerste keer Energie- en Klimaatjury. In vijf zittingen hoorde de Jury pleitbezorgers van iedere stroming: radicale NGO’s, overheden, de mannen van de kolen, de protagonisten van het aardgas; wetenschappers, ondernemers, politiek, iedereen doet zijn zegje. De Jury riep ook getuigen op, de experts die hielpen zin […]

Lees meer

Marianne Berendse treedt terug als directeur Springtij

In 2014 bevond de Springtij-organisatie zich in een turbulente fase, onafhankelijk geworden van de advies-organisatie IMSA. Vanuit de Raad van Toezicht heeft Marianne Berendse als gedelegeerd bestuurder samen met Wouter van Dieren als wetenschappelijke directeur het proces naar verzakelijking en verzelfstandiging vormgegeven. Dit heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers van 350 naar 600 bij het jaarlijkse forum […]

Lees meer

Video: workshop De Lokale Energietransitie

Op Springtij Forum 2017 vonden twee sessies plaats onder de noemer ‘Energietransitie, het spel wordt lokaal gespeeld’. In de eerste sessie mochten de deelnemers meedoen aan een rollenspel. Zij kropen in de huid van bewoners van een wijk die van het aardgas af ging. Tijdens het spel werden drie verschillende benaderingen vanuit een gemeente naar voren gebracht: de top-down benadering, een benadering […]

Lees meer