Springtij, compass for the green voyage

Springtij is een kompas op de reis naar een groene toekomst. Een groeiende community van duurzame koplopers die kennis uitwisselt, routes uitzet en met oplossingen komt. Springtij wil haar doelstellingen bereiken door (onder andere) het Springtijnetwerk verder uit te bouwen en te activeren. Een van de belangrijkste activiteiten is het jaarlijkse Springtij Forum op Terschelling.

De naam Springtij
Het is springtij wanneer de getijkrachten van de maan en die van de zon dezelfde richting hebben en elkaar maximaal versterken. Het water komt hierdoor hoger dan bij een normale vloed. De naam Springtij staat voor het gevoel van urgentie: bij zo’n hoge vloed is het van belang om in actie te komen, oplossingen te bedenken, en met elkaar samen te werken.

Terschelling als rots in de duurzame branding
Springtij ontstond in 2010 tijdens de zoektocht naar een rots in de woelige duurzaamheidsbranding. De oude naam voor Terschelling, het Keltische “Skylge”, betekent rots. Op dit eiland laat je het leven van alledag achter je om energie, kennis en inspiratie op te doen. Een plek waar de natuur het thema duurzaamheid daadwerkelijk tot leven wekt.

Organisatie en financiering
Het Springtij Forum wordt georganiseerd door Stichting Springtij Festival Terschelling. Deze stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht-model. Katinka Abbenbroek vormt de directie en is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van het beleid. De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie op de organisatie.
 Onder de directie valt een uitvoerend team dat zich bezighoudt met de communicatie, inhoud, logistiek en registratie. Het Springtij Forum wordt gefinancierd door middel van financiële partners, giften en via de deelnemerinkomsten. Springtij heeft sinds 2017 de ANBI-status.