Springtij kent de volgende partners:

Financiële Partners – dragen financieel bij aan de realisatie van het programma van Springtij
Hosting Partners – maken tegen vergoeding gebruik van de faciliteiten (locatie, team, kennis) van Springtij voor het vormgeven van hun eigen programma tijdens het Springtij Forum.
Netwerk Partners – hebben een relevant netwerk waarin zij Springtij onder de aandacht brengen met als doel de community te vergroten
Kennis Partners – ondersteunen bij het verdiepen en verbreden van de thema’s
Media Partners – ondersteunen bij het vergroten van de bekendheid van Springtij onder een relevante doelgroep
Supporting Partners – ondersteunen Springtij op een andere manier, bijv. door het aanbieden van diensten of producten of het aanbrengen van interessante partijen en personen

Zie onze partnerpakketten springtij 2018 voor toelichting op de mogelijkheden.

Daarnaast wordt er samengewerkt met een aantal Compass Partners, die voor meerdere jaren financieel en inhoudelijk aan Springtij verbonden zijn. Mocht u hierin interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met Katinka Abbenbroek via Katinka@springtij.nu.