Het hoofddocument “Spel, ernst en ontwarring” met alle pleitbezorgers, getuigen-deskundigen en juryleden tref je hier: Spel, ernst en ontwarring definitief.


Pleitbezorgers en getuigen-deskundigen Springtij 2017:
(in volgorde van het programma)

André Faaij (Universiteitshoogleraar en Wetenschappelijk directeur Energy Academy Europe Rijksuniversiteit Groningen)
André Faaij
BBE pitch Springtij Terschelling Faaij 21 September 2017

Eilard Hoogerduijn-Strating (Senior Strategy and NTR advisor NAM)
NAM Pleidooi – Energie Transitie Balans tussen ambitie en realiteit – Summary (final)
2017_09_21 Springtij Klimaatjury pleit v2

Eveline Speelman (Engagement Manager McKinsey & Company)
Eveline Speelman
Eveline Speelman Versnellen van de energietransitie (1)
Eveline Speelman Accelerating-the-energy-transition-Cost-or-opportunity (1)
Eveline Speelman Accelerating the energy transition – McKinsey (medium)
170921 Springtij energy transition
170921 Springtij energy transition

Theo Verleun (Directeur Programma’s Groen Gas Nederland)
20170918 – GGNL Pleitnota – Springtij 2017 – finale versie[1]
20170921b – GGNL – Springtij – support slides

Getuige: Rob van Dorland (Senior adviseur klimaat KNMI)
Halen_we_Parijs_RobvanDorland

Reinier Gerrits (Hoofd Energie en Klimaat VNCI)
VNCI N-17-123

Dorine Putman-Devilee (Manager institutionele relaties ASN Bank)
Dorine Putman-Devilee Welke gamechangers zijn nodig Springtij 2017 3[1]

Bouwe de Boer (projectleider Fossyl Frij Fryslân Gemeente Leeuwarden)
springtij pleitnota Bouwe de Boer de Freonen

Ron Wit (Directeur Corporate Strategie en Public Affairs Eneco)
Ron Wit

Getuige: Meindert Smallenbroek (Directeur Energie en Omgeving Min EZ)
20170913 Getuigschrift Meindert Klimaatjury

Jaap Baarsma (Voorzitter Holland Solar)
Holland Solar Nederlands elektriciteitsnet in de toekomst
Springtijfestival

Sandor Gaastra (directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging Min EZ)
Pleit Sandor SpringtijSamenvatting

Piet Sprengers (Hoofd Duurzaamheidsbeleid en Onderzoek ASN Bank en voorzitter PCAF (Platform Carbon Accounting Financials)
Piet Sprengers 170912 ASN Bank Pleidooi voor de volger (def)


Getuigen: Leo Meyer (Directeur ClimateContact Consultancy) en Hans Warmenhoven (Partner De Gemeynt)
Carbon budget notitie def 12-9-2017
presentatie carbon budget2

Getuige: Donald van den Akker (Directeur Strategie en Samenwerking Klimaatverbond Nederland)
bijdrage springtij Donald def

Getuige: Ed Nijpels (Voorzitter Borgingscommissie Energieakkoord SER)
Getuigschrift Ed Nijpels


Inhoudelijke samenvatting per pleit:

Klimaatjury samenvatting per pleit september 2016 en april 2017 DEF

DouweJan Joustra – Ecology of Things

Taco Douma – RWE

Martien Visser Pleit 19 april

Jan Paul van Soest – De Gemeynt Pleit 19 april


Pleitbezorgers Springtij 2016:

ABB – Tom O’Meara
impacts-of-proposal-to-phase-out-coal3

Alliander – Pallas Agterberg
alliander_energiesector

Biobased Economy – Aris Blankenspoor
springtij-case-bio-based-economy
acceleration-of-biomass-transition-20160915
acceleration-of-biomass-transition-kort-20160915

Climate-KIC – Tom Bakkum
climate-kic

Turkenburg c.s. – Leo Meyer (Climate Contact Cons.)
de_klimaatdoelstelling_van_parijs_-_wctssbmlm_-_15mrt2016
wct-27-juni-2016-betekenis-klimaatakkoord-voor-nl-vno-ncw-den-haag-2
pleidooi-leo-meyer

ECN – Ton van Dril
ecn-beoordeling-maatregelenpakket-n15043
ecn-doorbreek-lock-in-zware-industrie-o15031
ecn-nationale-energieverkenning-2015-o15033
o16039-policy-brief-in-relatietherapie-met-zware-industrie

Eneco – Ron Wit
ce_delft_7i44_recht_doen_aan_klimaatbeleid_def
pdf-kolenexit-presentatie-voor-bg-28-juni
urgenda-doel-haalbaar-zonder-maatschappelijke-kosten

Gasunie – Hans Coenen
gasunie-verkenning-2050-samenvatting
gasunie-verkenning-2050
springtij-finale-versie

Greenpeace – Joris Thijssen
energy-revolution-2015-full

KVGN – Jan Willem van Hoogstraten
reactie-kvgn-naar-aanleiding-van-energierapport-19-januari-2016-nieuwsarchief-bibliotheek-kvgn

Natuur en Milieu – Geertje van Hooijdonk/ Tjerk Wagenaar
nm-energievisie-juni-2016
Pleitnota Springtij

nm-infographic-doelstellingen-energievisie-2035-hires

NVDE – Olof van der Gaag
werkvelden-nvde
beginselverklaring-nvde
leden-nvde


Getuigen deskundigen:

Martijn Katan (Namens KNAW/ VU)
150112-visiedocument-biomassa-kna

Peter Schmeitz (Min EZ)
ondertekenaars-energieakkoord
energieakkoord-wat-is-het-hoe-werkt-het
uitvoeringsagenda-2016
brochure-ruim-baan-met-energieakkoord-2016
energieakkoord-duurzame-groei
rapportage-overlegtafel-energievoorziening