Zet jij een agendapunt om naar de praktijk? Deel met ons!

Springtij Manifest
Vergezichten en Verkiezingen

Springtij Forum 2020 ligt inmiddels achter ons. Zeer dankbaar kijken we terug op een heel bijzonder editie, waarbij ondanks de anderhalve meter afstand het unieke Springtij gevoel gewaarborgd werd; drie dagen vol inspiratie, onverwachte ontmoetingen en bezinning.

We kunnen alvast melden dat Springtij Forum volgend jaar op woensdag 22 t/m vrijdag 24 september 2021 zal plaatsvinden. We hebben besloten het Forum een dag naar voren te verplaatsen. We zien dat veel mensen op zaterdag eerder vertrekken om bij hun gezin te kunnen zijn. Springtij neemt de verantwoordelijkheid om, juist in deze tijd, privétijd van een ieder te respecteren. Meer info over thema en opzet van het programma volgen later.

Op Terschelling is afgelopen jaar het Springtij Manifest tot stand gekomen. Met dit manifest wil Springtij een flinke zet geven aan de omwenteling naar een toekomstbestendig Nederland. Het is een politiek manifest dat apolitiek is; wij reiken ideeën aan die de partijpolitieke standpunten overstijgen. Het zijn ideeën en oplossingen die onze samenleving niet verdelen, maar versterken.

Lees hier het volledige Springtij Manifest

NIEUWS EN UPDATES

Dit was Springtij Forum 2020

Op vele manieren kun je verslag van Springtij 2020 terugzien en luisteren. Laat je inspireren door de registraties vanuit het Springtij Café en keynote sprekers. Luister naar podcasts en lees de ervaringen op de twitter feed.

LAAT JE
INSPIREREN DOOR

LUISTER NAAR
ONZE PODCASTS

VERSLAG VAN ONZE WEBINARS

BIO IS EIGENLIJK HEEL LOGISCH

Inspirator:
Michael Wilde (Bionext), Tineke van de Berg (Boerentroonrede)

Moderator: Peter Jens (Koppert Biological Systems )

Ons voedselsysteem kampt nog steeds met grote problemen: dierenwelzijn, klimaatverandering, bodemuitputting en biodiversiteit. Biologische landbouw vormt voor al deze problemen een goede oplossing. In de FarmToFork strategie van de EU is dan ook een doelstelling van 25% biologisch landbouwareaal gesteld. Maar hoe gaan we dat bereiken?

Lees presentatie

POLITIEK: VERGEET HET MILDE MIDDEN NIET!

Inspirator: Klaas van Egmond en Bart Brandsma

Moderator: Annemieke Nijhof/Jolanda van der Veen

Springtij wil dit jaar de dialoog laten landen in concrete aanbevelingen aan politieke partijen. Dit vraagt om aanpassingen van het financieel economisch systeem en de sociale arrangementen. Deze aanpassingen moeten worden gebaseerd op een uitgebalanceerde visie op een evenwichtige samenleving. Een samenleving waarin individuele en collectieve waarden in balans zijn, waar het algemeen belang en eigen belang in evenwicht worden gebracht en waar de markt en de publieke sector subliem samenspel leveren. Deze visie op de samenleving vormt de basis voor het groen herstel en vraagt om leiderschap.

Lees presentatie

Lees meer

Dat vraagt om op een andere manier om te gaan met tegenstellingen en standpunten. Van het kabinet wordt gevraagd om met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld te slagen in de aanpak van de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het tegengaan van verlies aan biodiversiteit, grondstoffenverbruik en verslechtering van milieukwaliteit. En dit gaat alleen met een breed draagvlak. Geen apocalyptische beelden en radicale taal, maar vertrouwen in een gewogen en deugdelijke aanpak.

De duurzaamheidsagenda van Springtij staat of valt bij een politiek breed gedragen boodschap die tot de verbeelding spreekt bij het milde midden van de samenleving. En waar van iedereen iets gevraagd wordt én iets gegeven wordt. Verduurzamen moet leiden tot nieuwe verbindingen.

In de webinar gaan we in gesprek met Klaas van Egmond, Bart Brandsma en Annemieke Nijhof over de deugd in het midden, omgaan met polarisatie en het goede leven.

OP NAAR MEER BETEKENIS IN DE ECONOMIE

Inspirator:

Kees Klomp (Lector Betekeniseconomie, Hogeschool Rotterdam)

Moderator: Pepijn Nicolas (Youfacilitate)

Het huidige economische systeem loopt tegen de grenzen van de draagkracht van de aarde aan. Ook worden sociale verschillen steeds groter. En de Corona-crisis maakt het allemaal nog erger. Maar er zijn alternatieven: De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk gedrag bepaalt en in het bijzonder ons economisch handelen.

Lees presentatie

COMMITMENT VOOR EEN DUURZAME ENERGIE- INFRASTRUCTUUR IN DE INDUSTRIE

Inspirator:

Loek Radix, Caroline Gehrels

Dit webinar sluit aan bij de industriesessie over de energie infrastructuur Chemelot. Het startpunt van de sessie is het TIKI rapport. Het rapport benadrukt de urgentie van de te maken keuzes. Wanneer er te lang gewacht wordt, zullen de kosten (onnodig) hoger uitvallen of zullen projecten zelf niet gerealiseerd kunnen worden. Dit komt met name door de lange doorlooptijden van infrastructuur, deze is veel hoger dan de adaptie snelheid van de industrieën. Commitment van alle partijen is nodig, maar wat houdt dat in en hoe krijgen we dat?

Lees presentatie

DE TOEKOMST VAN NEDERLAND. PRAAT MEE

Inspirator:

Bertram de Rooij
Mariette van Muijen

Begin dit jaar trok de toekomstvisie van een groep wetenschappers en ontwerpers van Wageningen University & Research veel aandacht. Zij schetsten een groen, circulair, klimaatbestendig toekomstscenario voor Nederland: NL2120.

Tijdens het Springtij-forum bouwt een ontwerpteam verder aan deze visie, vooral met het doel om meer perspectieven – in samenhang – aan bod te laten komen en te bedenken wat we in de komende jaren moeten doen om de visie te realiseren.

Lees presentatie ‘Natuurlijkere toekomst 2120’

Lees resultaten ‘Ontwerpatelier NL in 2120 – Springtij’

Lees meer

De focus zal worden gelegd op:

  • de problematiek van de zeekleigebieden, in verband met verzilting, landsbouw en biodiversiteit
  • de hoge zandgronden, in verband met droogte, landbouw, natuur en verstedelijking.
  • dwarsdoorsnijdende thema’s: governance/sturing, water/klimaatverandering, mobiliteit.

Het ontwerpteam organiseert een online-sessie voor iedereen die die mee willen denken over het integrale toekomstbeeld van Nederland. We nodigen jullie graag uit om jullie ideeën en wensen, vanuit verschillende invalshoeken en expertises, in te brengen.

ONZE TWITTER FEED

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.

ONZE PARTNERS