Welkom bij Springtij Forum 2020

De inschrijving van Springtij 2020 is vol. 500 deelnemers zijn op Terschelling bij elkaar om in de buitenlucht samen concrete stappen te maken voor een sociale, economisch gezonde en duurzame toekomst van Nederland.

Dit jaar is Springtij voor het eerst online aanwezig. Mocht je niet in staat zijn om naar Terschelling af te reizen dan kun je ons online volgen via livestreams, webinars, podcast en videos terugkijken van plenaire sprekers. Laat je inspireren.

Met elkaar gaan we de dialoog aan en agenderen we die punten die volgend jaar niet op de verkiezingsagenda mogen ontbreken.Ben je op het eiland? Bekijk dan hier het programma van het eiland.

Voor iedereen die het Forum digitaal wil volgen hebben we hieronder alles op een rijtje gezet. We hebben een aantal live tafel gesprekken, webinars waaraan je deel kunt nemen en samenvatting van plenaire sprekers op Terschelling.

IMPRESSIE VANAF TERSCHELLING

PRAAT MEE IN 1 VAN ONZE WEBINARS

16.30-17.30

BIO IS EIGENLIJK HEEL LOGISCH

Inspirator:
Michael Wilde (Bionext), Tineke van de Berg (Boerentroonrede)

Moderator: Peter Jens (Koppert Biological Systems )

Ons voedselsysteem kampt nog steeds met grote problemen: dierenwelzijn, klimaatverandering, bodemuitputting en biodiversiteit. Biologische landbouw vormt voor al deze problemen een goede oplossing. In de FarmToFork strategie van de EU is dan ook een doelstelling van 25% biologisch landbouwareaal gesteld. Maar hoe gaan we dat bereiken?

19.30-21.00

POLITIEK: VERGEET HET MILDE MIDDEN NIET!

Inspirator: Klaas van Egmond en Bart Brandsma

Moderator: Annemieke Nijhof/Jolanda van der Veen

Springtij wil dit jaar de dialoog laten landen in concrete aanbevelingen aan politieke partijen. Dit vraagt om aanpassingen van het financieel economisch systeem en de sociale arrangementen. Deze aanpassingen moeten worden gebaseerd op een uitgebalanceerde visie op een evenwichtige samenleving. Een samenleving waarin individuele en collectieve waarden in balans zijn, waar het algemeen belang en eigen belang in evenwicht worden gebracht en waar de markt en de publieke sector subliem samenspel leveren. Deze visie op de samenleving vormt de basis voor het groen herstel en vraagt om leiderschap.

Lees meer

Dat vraagt om op een andere manier om te gaan met tegenstellingen en standpunten. Van het kabinet wordt gevraagd om met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld te slagen in de aanpak van de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het tegengaan van verlies aan biodiversiteit, grondstoffenverbruik en verslechtering van milieukwaliteit. En dit gaat alleen met een breed draagvlak. Geen apocalyptische beelden en radicale taal, maar vertrouwen in een gewogen en deugdelijke aanpak.

De duurzaamheidsagenda van Springtij staat of valt bij een politiek breed gedragen boodschap die tot de verbeelding spreekt bij het milde midden van de samenleving. En waar van iedereen iets gevraagd wordt én iets gegeven wordt. Verduurzamen moet leiden tot nieuwe verbindingen.

In de webinar gaan we in gesprek met Klaas van Egmond, Bart Brandsma en Annemieke Nijhof over de deugd in het midden, omgaan met polarisatie en het goede leven.

12.00-13.00

OP NAAR MEER BETEKENIS IN DE ECONOMIE

Inspirator:

Kees Klomp (Lector Betekeniseconomie, Hogeschool Rotterdam)

Moderator: Pepijn Nicolas (Youfacilitate)

Het huidige economische systeem loopt tegen de grenzen van de draagkracht van de aarde aan. Ook worden sociale verschillen steeds groter. En de Corona-crisis maakt het allemaal nog erger. Maar er zijn alternatieven: De Betekeniseconomie is een maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds meer het menselijk gedrag bepaalt en in het bijzonder ons economisch handelen.

12.00-13.00

LOBBYEN IN EEN NOTENDOP

Inspirator:
Hein Greven en Robin Beentjes (partner en adviseur bij Wepublic)

Op Springtij lopen mensen rond met inspirerende, wereld verbeterende ideeën. Maar hoe positioneer je dit idee in de politieke en maatschappelijke arena? Hoe krijg je medestanders en creëer je draagvlak? Of hoe zorg je ervoor dat beleid zo wordt aangepast dat het aansluit bij jouw doelstellingen?
Waar begin je en hoe word je wegwijs in politiek Den Haag? Kom het te weten in het webinar! In het webinar krijg je de tips and tricks van het lobbyen. Ook zal er voldoende tijd zijn om individuele casussen te bespreken.

12.00-13.00

COACHING IN DE DUINEN ONLINE

Inspirator:

Eddy Lassche

Leer beter omgaan met dilemma’s op je werk. Hoe inspireer je mensen en coach je ze naar meer zelfstandigheid? Wat zijn je kwaliteiten en hoe zet je die goed in. Maar ook wat zijn je valkuilen? Welke betekenis geef je aan je eigen leiderschap en maak je het verschil? Laat je coachen door een professional.

Ruimte voor 3x 1 persoon (20 min pp).

16.30-18.00

COMMITMENT VOOR EEN DUURZAME ENERGIE- INFRASTRUCTUUR IN DE INDUSTRIE

Inspirator:

Loek Radix, Caroline Gehrels

Dit webinar sluit aan bij de industriesessie over de energie infrastructuur Chemelot. Het startpunt van de sessie is het TIKI rapport. Het rapport benadrukt de urgentie van de te maken keuzes. Wanneer er te lang gewacht wordt, zullen de kosten (onnodig) hoger uitvallen of zullen projecten zelf niet gerealiseerd kunnen worden. Dit komt met name door de lange doorlooptijden van infrastructuur, deze is veel hoger dan de adaptie snelheid van de industrieën. Commitment van alle partijen is nodig, maar wat houdt dat in en hoe krijgen we dat?

16.30-17.30

DE TOEKOMST VAN NEDERLAND. PRAAT MEE

Inspirator:

Bertram de Rooij
Mariette van Muijen

Begin dit jaar trok de toekomstvisie van een groep wetenschappers en ontwerpers van Wageningen University & Research veel aandacht. Zij schetsten een groen, circulair, klimaatbestendig toekomstscenario voor Nederland: NL2120.

Tijdens het Springtij-forum bouwt een ontwerpteam verder aan deze visie, vooral met het doel om meer perspectieven – in samenhang – aan bod te laten komen en te bedenken wat we in de komende jaren moeten doen om de visie te realiseren.

Lees meer

De focus zal worden gelegd op:

  • de problematiek van de zeekleigebieden, in verband met verzilting, landsbouw en biodiversiteit
  • de hoge zandgronden, in verband met droogte, landbouw, natuur en verstedelijking.
  • dwarsdoorsnijdende thema’s: governance/sturing, water/klimaatverandering, mobiliteit.

Het ontwerpteam organiseert een online-sessie voor iedereen die die mee willen denken over het integrale toekomstbeeld van Nederland. We nodigen jullie graag uit om jullie ideeën en wensen, vanuit verschillende invalshoeken en expertises, in te brengen.

12.00-13.00

COACHING IN DE DUINEN ONLINE

Inspirator:

Maria van der Heijden

Leer beter omgaan met dilemma’s op je werk. Hoe inspireer je mensen en coach je ze naar meer zelfstandigheid? Wat zijn je kwaliteiten en hoe zet je die goed in. Maar ook wat zijn je valkuilen? Welke betekenis geef je aan je eigen leiderschap en maak je het verschil? Laat je coachen door een professional.

Ruimte voor 3x 1 persoon (20 min. p.p.).

12.00-13.00

HOE START JE EEN GROEN BEDRIJF

Inspirator:

Maurits Groen

Hij lanceerde ‘het ei van Maurits’ ‘was nummer 1 in de duurzame tip 100’ en bracht met Waka Waka licht.

In dit webinar vertelt Maurits Groen (oprichter van o.a. Kipster en Waka Waka) hoe hij aan zijn groene ideeën komt en hoe hij ze realiseert.

Ben jij ook zo’ n echte groene ondernemer en wil je in gesprek met Maurits om van hem de kneepjes van het vak te leren? Doe dan mee met dit webinar en laat je inspireren door De Groene Ondernemer van Nederland.

LAAT JE
INSPIREREN DOOR

LUISTER NAAR
ONZE PODCASTS

ONZE TWITTER FEED

SCHRIJF JE IN VOOR DE WEBINARS

Leuk dat je mee doet in één van de Springtij webinars. Je kunt je voor meerdere webinars opgeven. Na inschrijving ontvang je een link naar de webinar.

 


NIEUWS EN UPDATES

ONZE PARTNERS