Tijd: 11.00 – 12.30
Lokatie: Grootduin (slecht weer: Westerkerk)

Inspiratoren:
Peter Vermaat, Natasja Oerlemans

Moderatoren:
Pepijn Nicolas

Systeemdenken

[page_title]

Bijna alle onderwerpen waar we ons mee bezig houden op Springtij kunnen worden getypeerd als een complex systeem. Het gaat om systemen waar een veelheid van actoren met evenzoveel belangen opereert. Ook speelt er een complexiteit van afhankelijkheden. Het hele aardse systeem is bij uitstek een complex systeem. Hoewel binnen het aardse systeem alles met elkaar verbonden is, is het wel mogelijk om verschillende subsystemen te beschouwen en te kijken hoe die werken. De vraag is alleen: zijn we ons tijdens ons handelen altijd ten volle bewust zijn van de complexiteit van het systeem waar we in opereren? En zijn we bereid verantwoordelijkheid te nemen voor het geheel?.

Deel deze sessie: