Tijd: 14.00 – 15.30
Lokatie: Doodemanskisten (slecht weer: Tonnenloods Machineruimte)

Inspiratoren:
Marjolein Demmers (Natuur & Milieu), Manon Bloemer (VNCI), Monique van den Dungen (Seaport Groningen), Eveline Speelman (McKinsey), Gert Jan Kramer (UU)

Moderatoren:
Frans Rooijers

01. Industrie

[page_title]

Er speelt veel rondom de industrie en verduurzaming; NL heeft een grote industrie die hoofdzakelijk fossiel is en veel CO2 uitstoot, er zijn vragen over de omvang en waarde voor NL van die industrie, er zijn discussies over een CO2 heffing, over hun rol aan de klimaattafel, vragen over hun financiele bijdrage aan het Klimaatakkoord. En is er te weinig waardering voor wat de industrie allemaal wel doet. . Maar het energie-, klimaat- en circulaire economiebeleid biedt ook grote kansen voor de industrie én voor Nederland. Wat zijn die kansen en wat heeft de industrie en Nederland nodig? Is het tijd voor industriebeleid 2.0? In de tweede sessie gaan wij in op de toekomstvisie van industrie en anderen voor de industrie in de periode 2030-2050.

Deel deze sessie: