Tijd: 11.00 – 12.30
Lokatie: Groene Strand (slecht weer: Ons Huis)

Inspiratoren:
Ernest Briet (Landschap Noord-Holland), Jelmer Pijlman (Solarfields), Hendrik Hoeksema (ZLTO)

Moderatoren:
Hildegard Bongarts

04. Ruimte op land

[page_title]

De grote verbouwing van Nederland is begonnen. De energietransitie gaat ruimte kosten en ons landschap zal veranderen. Zonder zonneparken op land kunnen we de opgave niet realiseren. Tegelijkertijd roept het ook lastige vragen op, want energietransitie grijpt in op het landschappelijke beeld. Moeten we zonneparken wel willen op schaarse landbouwgronden of in waardevolle natuurgebieden? Er zijn toch nog genoeg daken die onbenut zijn? En landschappelijk inpassen, wat verstaan we daaronder en is dat altijd mogelijk? We voeren het gesprek en verzamelen dilemma’s vanuit verschillende belangen: economisch, sociaal, ecologisch en cultureel.

Deel deze sessie: