Tijd: 11.00 – 12.30
Lokatie: Van Hunenplak

Inspiratoren:
Tjeerd de Groot (Tweede Kamerfractie D66), Jelle de Jong (IVN), Sander Mager (Waterschap AGV), Willem den Ouden (HZ University of Applied Sciences), Pier Vellinga (Waddenacademie)

Moderatoren:
Sofie van den Enk

04. Ruimte op land

[page_title]

De grote verbouwing van Nederland is begonnen. De Nationale Omgevingsvisie geeft een duurzaam perspectief op de leefomgeving. Hierin wordt ook duidelijk dat de energietransitie, woningbouw, landbouw en natuur allemaal ruimte vragen en zitten elkaar soms in de weg. We willen deze grote opgaven realiseren en ook een mooi land waar we trots op zijn. Meervoudige oplossingen zijn nodig. Wat is plan B(eter)? In deze sessie zoomen we in op drie casussen van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers waarin natuur als bondgenoot ingezet wordt voor het aanpakken van de maatschappelijke opgaven. #Hoedan? Deelnemers van deze sessie worden uitgedaagd het experiment aan te gaan: hoé realiseer je dit soort meervoudige functiecombinaties in de praktijk? Welke rol speel je daar zelf in en wat heb je van een ander nodig?

Deel deze sessie: