Tijd: 14.00 – 15.30
Lokatie: Doodemanskisten (slecht weer: Tonnenloods Machineruimte)

Inspirators:
Emiel Reiding (BZK), Tjeerd de Groot (Tweede Kamerfractie D66), André Nijhof (Nyenrode), Rienke Groot (College vna Rijksadviseurs)

Moderators:
Sofie van den Enk

04. Ruimte op land

Z12 – Hoe gaan we de ambities in de NOVI realiseren?

We staan voor grote maatschappelijke opgaven en de ruimte in Nederland is beperkt. Met de onlangs gepubliceerde Nationale Omgevingsvisie kiezen we niet meer voor snelle en goedkope oplossingen, maar duurzaamheid en hoge omgevingskwaliteit zijn het nieuwe normaal. Hoe gaan we dat realiseren? We halen de oogst op van Springtij Forum. We hebben aanbevelingen voor de beleidsmakers en we weten wat ons te doen staat.

Deel deze sessie: