Tijd: 17.15 – 18.45
Lokatie: Bunkermuseum

Inspiratoren:
Chris Kuijpers (BZK), Antoine Maartens, (Urgenda) Anne-Jo Visser (gemeente Utrecht), Renske Zwart (De Alliantie), David Peters (Stedin)

Moderatoren:
Hans Wiltink

02. Gebouwde omgeving

[page_title]

De verduurzaming van de gebouwde omgeving moet een vliegende start krijgen in de 27 proeftuinen. Partijen als gemeenten, woningcorporaties, netbeheerders, energieleveranciers, woning- en gebouweigenaren, bewoners zijn hierbij betrokken. Zij gaan voortvarend aan de slag, maar er ontstaan ook vragen en onrust bij bewoners en andere betrokkenen over nut en noodzaak. Er zijn zorgen dat de kosten te hoog zullen worden, de bijdrage aan CO2-reductie gering, dat het te duur wordt, dat de financiering nog niet is geregeld, dat de energiebron niet duurzaam is. In deze sessie bespreken we hoe de proeftuinen verlopen en gaan we aan de slag met de vraag wat goed gaat, wat beter kan en wat betrokkenen vinden. Is er onrust en waar komt die vandaan?

Deel deze sessie: