Tijd: 11.00 – 12.30
Lokatie: update: Tonnenloods Machineruimte

Inspiratoren:
vertegenwoordigers voornaamste vervoersmodaliteiten.

Moderatoren:
Carola Wijdoogen

06. Mobiliteit

[page_title]

Mensen duurzaam verbinden, vraagt de inzet van tal van partijen en forse investeringen. In deze sessie gaan we samen de toekomst vormgeven. Welke eerste stappen kunnen we zetten en hoe bepalen we wat de meeste prioriteit heeft? We beginnen met een wrap-up van eerdere mobiliteitssessies en zetten vervolgens concreet onze schouders onder de grote uitdagingen en oplossingsrichtingen. Hoe versterken we initiatieven als het werkgeversnetwerk ‘Anders reizen’? Hoe zorgen we ervoor dat de belangrijkste speerpunten van de Mobiliteitsalliantie uitgevoerd worden? Aan de hand van een carrousel maken we een concrete en duurzame uitvoeringsagenda waar we na Springtij mee aan de slag kunnen.

Deel deze sessie: