Agrarische & Natuurlijke Omgeving

Nederland is een groen land; het merendeel van ons land wordt gebruikt voor de productie van voedsel, natuur of recreatie. Onze landbouw en natuur worden al decennia lang langzaam minder groen. We hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit en klimaatverandering leidt tot drogere zomers.

De vraag is dan ook ‘Hoe kunnen we duurzaam en gezond voedsel produceren voor iedereen en ruimte houden voor ontspanning en natuur?’.

Op Springtij verkennen we twee paden, die samen leiden tot een bloeiende en natuurlijke omgeving. We richten ons op het produceren van gezond voedsel, voor iedereen, boordevol met voedingsstoffen, in harmonie met de aarde. Hiervoor leggen we expliciet de relatie tussen een gezonde aarde en gezond voedsel in het Tallship (meerjarig programma) Lang Leve Aarde.

We willen niet alleen voedsel produceren in harmonie met de natuur, maar ook onze natuurgebieden versterken. Dit betekent dat we na moeten denken over de vraag: wat kan waar? In de zoektocht naar de optimale integratie van ons landelijk gebied is het bovendien belangrijk de andere diensten van dit gebied, zoals wateropslag, opwekken duurzame energie en leverancier van natuurlijke materialen (o.a. voor de bouw) mee te nemen.

Op deze manier herstellen we de harmonie tussen voedsel, gezondheid en natuur. Daarnaast verbinden we het platteland weer met de stad door het combineren van verschillende functies in verschillende gebieden.

We hebben twee grote crisissen: klimaatverandering en verlies van biodiversiteit. We zien de toenemende droogte en het verdwijnen van de grutto in ons landschap. Maar hebben we geen grote crisis met onszelf? We zijn onze relatie met de natuur verloren. De natuur hebben we geregeld in wetten en omheinde gebieden. Maar natuur laat zich niet in regels vastleggen. We hebben behoefte aan een nieuwe verbinding met de natuur.

Hierin is het luisteren naar de natuur best moeilijk. Het zijn signalen uit de natuur, maar we horen ze niet. Laten we onze zintuigen gebruiken. Wat horen, voelen, zien, ruiken, proeven we? Laten we de natuur in ons hart sluiten en zoeken naar onbegrensde mogelijkheden.

Sessies op forum

Binnen de Sense of Place Agrarische & Natuurlijke omgeving richten we ons op de Tallship Lang Leve Aarde (een gezonde aarde voor een gezond en goed leven; met meerdere sessies op het Forum) en verschillende sessies omtrent Natuur. Hierbij een overzicht van de werksessies, die afgelopen jaar op Springtij Forum gehouden zijn.

Tallship Lang Leve Aarde
Een gezonde aarde voor een gezond en goed leven.

In dit Tallship leggen we de link tussen gezond voedsel en gezondheid. Hoe kunnen we duurzaam en gezond voedsel produceren voor alle Nederlanders en ruimte houden voor ontspanning en natuurontwikkeling? We richten ons op voedsel dat boordevol met voedingsstoffen zit, hiermee werken we aan preventie. Dit gezonde voedsel moet beschikbaar zijn voor alle Nederlanders. Tevens zullen we de natuurgebieden versterken met een positieve i.p.v. negatieve bijdrage vanuit de landbouw.

Lang Leve Aarde:
1. Verzekeraar wordt boer

Van zorg naar preventie. We willen weer aan onze gezondheid werken om ziektes tegen te gaan. De relatie hoe voeding wordt verbouwd en hoe gezond deze is wordt steeds duidelijker. Wie steekt de spade in de grond?

Met: Ron Bavelaar (Univé), Hans vd Heuvel (LTO), Michel van Schaik (Rabobank). 

Lang Leve Aarde:
2. Landbouw en gezondheid: een systeem als een keltische knoop

De verwevenheid van landbouw en gezondheid wordt steeds duidelijker. Welke mogelijkheden biedt het duurzaam agrarisch verbouwd voedselsysteem ons om ervoor te zorgen dat we minder geld gaan uitgeven aan zorg? We onderzoeken hoe we in een groei van zorgkosten en verlaging van voedselprijzen terecht zijn gekomen en wat de relatie daartussen is.

Met: Jacques Buith (Deloitte], Lieneke van de Griendt (huisarts), Imke de Boer (WUR).

Lang Leve Aarde:
3. Gevraagd: een gezonde aarde en een goed leven. Maar hoe meet je dat?

Als we echt willen weten of een duurzaam voedselsysteem ons behoedt voor ziektes en gezonder laat voelen moeten we meten. Maar waarop ga je sturen en meten in zo’n groot en complex systeem als gezondheid en agri? De uitkomsten van deze sessie zullen input zijn voor een groter onderzoek.

Met: Marco van Es (Bac2nature), Ilse Geijzendorffer (Louis Bolk) 

Lang Leve Aarde:
4. Hoor de hongerige burger

Het burgerforum biedt uitkomst als er langere termijn interventies nodig zijn om ons gelukkiger en gezonder te laten leven. Maar ook bedrijven naar initiatief van “C’est qui le patron” zoals Onze Markt worden gestart in Nederland. Is voor retail buiten het bestuur en toezichthouders een burgercommissie de oplossing? Laten we luisteren naar de stem van de burger.

 

Met: Simon Schilt (Onze Markt), Retail, Harm van Dijk (G1000), Sander Heijne (ateur fantoomgroei)

1. De natuur in mij

In deze Corona tijd is de verbinding tussen mensen en onze kijk op natuur veranderd. Wat zoeken we in de, soms overvolle, natuurgebieden? Natuur kan ons ontspannen en ons betekenis geven. Het geeft ons richting in ons hedendaags handelen voor een betere toekomst: een moreel kompas. Ook kan de natuur ons verwarren, doordat ze ongrijpbaar is.

In onze sessie gaan we op zoek naar de verbinding met de natuur. Wat verbindt ons en waar kunnen we ons aan verbinden met die natuur? Hier, elders, nu en later. We laten ons inspireren door Peter Op ’t Holt die al meer dan 20 jaar persoonsgericht werkt aan de verbinding tussen mens en natuur. We gaan hierover met elkaar in gesprek en we gaan het ervaren.

Met: Peter Op ‘t Holt (Pentavisie)

2. Weg met fossiel,
we gaan biobased

De relatie tussen de industrie en de natuur is onevenwichtig. De industrie moet daarom duurzamer. Om van de fossiele grondstoffen ‘af te komen’ en om hun broeikasgasemissies te verminderen willen bedrijven materialen gaan hergebruiken en biobased materialen gebruiken.

Als de vraag naar biobased grondstoffen groter wordt zal het aanbod zich daarop richten. In het verleden is dat vaak niet goed gegaan zoals bij biomassa voor energie. Hoe zorgen we dit keer er wel voor dat die ‘groene grondstoffen’ duurzaam worden geproduceerd en dat het niet ten koste gaat van biodiversiteit. Creëren we straks alleen maar zogeheten productielandschappen waar geen plaats is voor natuur? Moeten we onze houding t.o.v. de natuur niet veranderen? En is dat garantie dat het wel goed komt?

Met: Mark van Oorschot (PBL), Marcel Wubbolts (Corbion), Henk Wanningen (Staatsbosbeheer; nnb) en Saskia van den Muijsenberg (BiomimicryNL). 

3. Boeren met de natuur

In het klimaat-, stikstof- en biodiversiteitdebat krijgt de landbouw vaak de schuld. De boeren voelen dit haarfijn aan: de trekkers hebben een gereserveerde parkeerplek op het Malieveld. Maar wat is de plek van de landbouw in de toekomstige maatschappij?

We gaan op zoek naar een nieuwe landbouw, die verbonden is met de natuur en zijn omgeving, die opnieuw geschiedenis gaat maken. Een landbouw die de natuur als basis neemt voor zijn bedrijfsvoering en een landbouw die de natuur verbetert.
Maar #hoedan? Het moet ook rendabel zijn, zowel op bedrijfsniveau als maatschappelijk. Moet de overheid bijspringen? Wat kan de sector zelf doen om te verduurzamen? We hebben hiervoor iedereen nodig: consumenten, banken, industrie, politici en, natuurlijk, de boeren.

Met: Jos Cozijnsen (Climate Neutral Group); Gert-Jan Stoeten (natuurboer; Collectief Groningen West); Laura van Rossem (LNV); Martine Boon (Rabobank). 

4. Een nieuw evenwicht voor stikstof

Stikstof staat met stip genoteerd als belangrijke maatschappelijke opgave. Het is een gepolariseerd en gejuridiseerd debat geworden met verschillende actoren met diverse en tegengestelde belangen. De rol van de overheid (en politiek) is ook onderwerp geworden van het debat. Vertrouwen we de overheid en vertrouwt de overheid de samenleving nog wel?

Centrale vraag is hoe we vanuit de crisis naar lange termijn handelen gaan? Op een route, die perspectief geeft op herstel van de biodiversiteit en ruimte geeft aan economische ontwikkelingen. Dit vraagt van alle belanghebbenden een nieuw perspectief, een andere rol en gedrag.
We gaan met elkaar in gesprek over wat voor leiderschap heb je te tonen. De tijd voor reflectie is er niet en daarom gaan we vertragen op Springtij om daarna weer te kunnen versnellen.

Met: Marjolein Demmers (Natuur & Milieu); Vera Pieterman (LNV), Joep Rats (Bouwend Nederland), Bas Ruter (Rabobank). 

5. Wat vertelt het bos jou?

In deze inspiratiesessie staat onze relatie met het bos centraal. De komende tijd werken Elmo Vermijs (architectonisch kunstenaar) en Hella Godee (filosoof en dramaturg) op Terschelling aan StagingWood. Een meerjarig onderzoeksproject i.s.m. Oerol over het bos en haar levenscycli in het huidige en toekomstige tijdsgewricht.
Tijdens Springtij is de eerste installatie van dit project te zien: Narratives of the Forest, gebouwd met meer dan 100 plaatselijke boomstammen.De inspiratiesessie begint met een stiltewandeling naar Narratives of the Forest. Daar volgt een aantal opdrachten, waarbij alle zintuigen worden geprikkeld. We gaan samen een dialoog met het bos aan: wat vertelt het bos jou? De inspiratiesessie is geprogrammeerd in samenwerking met Oerol. Laat je verrassen!

Met: Elmo Vermijs (Studio Elmo Vermijs – samenwerking Oerol). 

LOODSEN

Katinka Abbenbroek

Directeur Springtij – Loods Agrarische en natuurlijke omgeving.
Tallship: Agri & voedsel

Keimpe Wieringa

Loods Agrarische en natuurlijke omgeving

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.