Wubbo Ockels Prijzen

Tijdens Springtij Forum worden prominente prijzen uitgereikt aan mensen die een fundamentele bijdrage leveren aan een duurzame samenleving.

  • Mensen die moed, volharding en verbeeldingskracht tonen, maken kans op de Wubbo Ockels Brandaris Oeuvreprijs.
  • Innovatieve jongeren die creativiteit en hoop brengen, komen in aanmerking voor de Wubbo Ockels Nova Zembla Prijs.

Weet jij iemand in jouw omgeving die een fundamentele bijdrage levert aan een duurzame samenleving? Nomineer hem of haar voor de Wubbo Ockels Brandaris of Nova Zembla Prijs. Stuur je inzending met een korte motivatie naar nominaties@springtij.nu.
Wie weet krijgt hij/ zij dit jaar die prominente prijs uitgereikt.

Wubbo Ockels ontving op het Springtij Forum 2013 de Brandaris prijs voor moed, volharding en verbeeldingskracht.

In zijn schitterende dankwoord verbond hij zijn strijd tegen zijn ziekte aan de strijd voor de overleving van de aarde. Op 18 mei 2014 overleed Wubbo. Als eerbetoon heeft Springtij in overleg met de familie de Brandaris Prijs omgedoopt tot de Wubbo Ockels Brandaris prijs. De Wubbo Ockels Brandaris prijs kan gezien worden als een oeuvreprijs voor iemand die zich langere tijd, vol moed, volharding en verbeeldingskracht, heeft ingezet voor een duurzame samenleving.

De winnaar van 2021 is:

Marjan Minnesma

Directeur Urgenda

Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda, wint de Wubbo Ockels Brandaris Prijs omdat zij een onmiskenbare aanjaagster is van actie op klimaat. De Jury noemt haar de “Klimaat Koningin van Nederland”.

Urgenda opereert inclusief en van onderaf. De combinatie met het beleidsmatige vindt de Jury erg mooi. Marjan is inhoudelijk zeer goed ingevoerd, feitelijk, strategisch en een lange termijn denker.

Op deze manier inspireert ze jongeren om zich ook voor het klimaat in te zetten.

Voorgaande winnaars van de Wubbo Ockels Brandaris oeuvreprijs
(uitgereikt door Joos Ockels) zijn:

Roebyem Anders

Winnaar 2019

Jan Terlouw

Winnaar 2018

Bernice Notenboom

Winnaar 2017

Willem Lageweg

Winnaar 2016

Ruud Koornstra

Winnaar 2015

Klaas van Egmond

Winnaar 2014

De jury

De jury van zowel de Wubbo Ockels Brandaris als de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs bestaat uit:

Lynn Zebeda

Medeoprichter
Dr. Monk

Michel Scholte

Directeur
Impact Institute

Saskia Verbunt

Program Manager
Philips

Naast de Wubbo Ockels Brandaris prijs is in 2016 de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs in het leven geroepen.

Een prijs genoemd naar de plek waar de Terschellingse wetenschapper en koopman Willem Barentsz vast kwam te zitten in het ijs. Het reisgezelschap overleefde door het bouwen van het Behouden Huys, waarvan een replica op Terschelling is te bezoeken. De Wubbo Ockels Nova Zembla prijs wordt uitgereikt aan jong talent vol potentie om een bijdrage aan een duurzame wereld te blijven leveren.

Weet jij iemand in jouw omgeving die een fundamentele bijdrage levert aan een duurzame samenleving? Nomineer hem voor de Wubbo Ockels Nova Zemba prijs. Stuur je inzending met een korte motivatie naar nominaties@springtij.nu.
Wie weet krijgt hij/zij dit jaar die prominente prijs uitgereikt.

De winnaars van 2021 zijn:

Laurie van der Burg en Nine de Pater winnen samen de Wubbo Ockels Nova Zembla Prijs, omdat zij zich met hart en ziel hebben ingezet voor Milieudefensie in de klimaatzaak tegen Shell.

Ondanks dat het een collectieve prestatie was, met wederom de heldhaftige jurist Roger Cox en het leiderschap van Donald Pols, vindt de Jury dat Laurie en Nine de kar hebben getrokken; ze hebben de case opgebouwd, georganiseerd, gemobiliseerd en gemaakt tot het succes dat het is geworden. Het was dapper, inclusief en vooral van groot belang.

De Jury vindt dat ze als een vuurtoren licht en richting geven.

Voorgaande winnaars van de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs
(uitgereikt door Jan Hendrik Ockels) zijn:

Thiëmo Heilbron

Winnaar 2019

Jozsi Smeets

Winnaar 2018

Tom van de Beek

Winnaar 2017

Boylan Slat

Winnaar 2016

De jury

De jury van zowel de Wubbo Ockels Brandaris als de Wubbo Ockels Nova Zembla prijs bestaat uit:

Saskia Verbunt

Program Manager
Philips

Lynn Zebeda

Medeoprichter
Dr. Monk

Michel Scholte

Directeur
Impact Institute