Beleid en gegevens

Springtij activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Festival Terschelling. Deze stichting wordt bestuurd middels een Raad van Toezicht-model.

De stichting is geregistreerd onder de volgende gegevens:
Stichting Springtij Festival Terschelling
RSIN: 822482964 / KvK: 34394393 / BTWID NL822482964B01

Adres: Hilvertsweg 100, 1214 JK Hilversum

Doelstelling en beleid

 

De statutaire doelstelling

De doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers, beleidsmakers en politici.

Het bestuur van Stichting Springtij bestaat uit een Directie en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt tenminste drie en ten hoogste zes personen. De Raad van Toezicht benoemt de directie.

JAARVERSLAG

Beloningsbeleid directie

De RvT hanteert voor de vaststelling van de bezoldiging van de directie de GDN richtlijn als uitgangspunt. Aangezien de directieleden niet in loondienst zijn maar hun werkelijk bestede tijd declareren heeft een omrekening plaatsgevonden naar een passend uurtarief.

Beloningsbeleid raad van toezicht

RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.

Beloningsbeleid personeel

De stichting heeft geen eigen personeel in loondienst. Werkzaamheden worden naar behoefte ingevuld op freelance basis.

Jaarverslag

Springtij publiceert jaarlijks een activiteitenverslag. De financiële verantwoording vanaf 2015 kun je hier kosteloos downloaden.

DOWNLOADS