Beleid en gegevens

 

Springtij activiteiten worden georganiseerd door Stichting Springtij Nederland. De stichting is met ingang van 1 januari 2017 aangemerkt als ANBI
(algemeen nut beogende instelling).

De stichting is geregistreerd onder de volgende gegevens:
Stichting Springtij Nederland
RSIN: 822482964 | KvK: 34394393 | BTW-ID: NL822482964B01
IBAN: NL78 RABO 0327 9204 40 | BIC: RABONL2U
Adres: Hilvertsweg 100, 1214 JK Hilversum

Doelstelling en team

Wij bewegen mensen door ze bij elkaar te brengen in een omgeving van kunst en natuur. Hiervoor leggen we connectie tussen hart en hoofd. Zo ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden en worden er cross-over oplossingen gecreëerd voor een duurzame toekomst. Het hele jaar door zetten wij duurzame thema’s op de nationale agenda en dagen uit tot actie met impact. Wij organiseren bijeenkomsten met als hoogtepunt een driedaags Springtij Forum op Terschelling en vormen daarmee een actieve beweging.

Lees meer over onze organisatie en team.

ANBI status

Springtij wordt naast de ticket-inkomsten van het jaarlijkse Forum gefinancierd door middel van bijdragen van financiële partners en giften. Springtij heeft sinds 2017 de ANBI-status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Zo’n classificatie krijgt de instelling pas na beoordeling door de belastingdienst en Springtij heeft die toets doorstaan.

Deze status geeft zowel Springtij als haar donateurs belastingvoordeel. Dat maakt dat Springtij geen schenkbelasting verschuldigd is over de verkregen donaties en deze 100% kan aanwenden voor de doelstelling.  Anderzijds mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Voordeel ANBI status voor partners

 

De statutaire doelstelling

De doelstelling van Springtij is het overbrengen van kennis met betrekking tot duurzaamheid, op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, hulpbronnen en economie, naar de volgende generaties ondernemers, managers, wetenschappers, beleidsmakers en politici.

Het bestuur van Stichting Springtij bestaat uit een Directie en een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht telt tenminste drie en ten hoogste zes personen. De Raad van Toezicht benoemt de directie.

Beloningsbeleid directie

De Raad van Toezicht hanteert voor de vaststelling van de bezoldiging van de directie de GDN-richtlijn als uitgangspunt. Aangezien de directieleden niet in loondienst zijn maar hun werkelijk bestede tijd declareren heeft een omrekening plaatsgevonden naar een passend uurtarief.

Beloningsbeleid raad van toezicht

RvT leden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan.

Beloningsbeleid personeel

De stichting heeft geen eigen personeel in loondienst. Werkzaamheden worden naar behoefte ingevuld op freelance basis.

Jaarverslag

Springtij publiceert jaarlijks een beknopt jaarverslag inclusief financiële verantwoording. Vanaf 2020 wordt de publicatie aangevuld met het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen. De laatste drie rapportages kun je hier onder downloaden.

DOWNLOADS