Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek?

 

De Plek dat is waar het leven geleefd wordt. Dat is waar je afspreekt, waar je strijdt waar je geworteld bent of op bezoek bent. De Plek is de fysieke leefwereld waar we volledig afhankelijk van zijn, want daar ademen we de lucht in en wordt ons eten verbouwd. Hoe kunnen we weer verliefd worden op de Plek? Dat is wat we dit Forum willen onderzoeken.

De Plek is waar we het leven geleefd wordt, waar we geboren worden en waar we sterven. Ons geluk is voor een groot deel afhankelijk van deze Plek. Toch blijkt dat we ons onmachtig voelen om hier zelf verantwoordelijkheid voor te nemen. We hebben geen afstemming met de wijk over plannen, voelen ons niet gehoord door de overheid en als we reageren is het in boosheid, die soms staat voor angst voor de verandering, maar ook kan voortkomen uit het ontbreken van een nieuw perspectief. Nu door het tekort aan woningen maar ook door de gevolgen van klimaatverandering en vervuiling onze Plek warm, droog, vol en vies dreigt te worden en natuur en biodiversiteit sterk achteruitgaan willen we samen regie op de Plek.

Op het Springtij Forum willen we de Plek integraal beschouwen en de betrokkenheid van de gebruiker, (wijk-)bewoner en bedrijf vergroten. We willen laten zien dat als de Plek weer van ons allemaal is welke keuze we dan maken, hoe we natuur integreren in bedrijf terreinen en zo hier fijn kunnen verblijven. Hoe we genoeg water hebben om van te genieten te recreëren en van te drinken. Dat de regels ook echt leiden tot veranderingen in het landschap. Hoe je dicht bij de plek kan wonen waar de natuurlijke materialen voor de bouw van je huis geoogst zijn, zodat je wonend in de wijk je éen voelt met de natuur. Een wijk die verbonden is met steden waar de trein je naartoe brengt.

We willen dat de mens zich weer onderdeel voelt met de natuur en daar een deel van zijn geluk uit kan halen.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

nieuws

Verduurzamen van Wijken

"Opgegroeid op het Friese platteland, waar de natuur mijn speeltuin was, voel ik een diepe…
In balans met water

Toekomstvisie naar de menselijke maat

Naar perspectieven voor gebieden én de mensen die er wonen en werken. Ervaringen en lessen…
Agrarische en natuurlijke omgeving

Zorgen voor alles wat nu leeft

We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de aarde en de mensheid écht in gevaar zijn…
nieuws
Reflectie Verduurzaming wijken
Plek
Het geluid van boer Anne van Leeuwen
Videoportret Michael Marder - Springtij Forum 2023
Plek
Het geluid van filosoof Michael Marder
Videoportret Marjolein Moorman
Plek
Het geluid van politicus Marjolein Moorman
nieuws
Uitreiking SDG predicaat aan Springtij
Plek
Wubbo Ockels Brandaris prijs 2023

Speerpunten op het Forum

 

Grond van en voor ons
De Plek, ja dat is Nederland. Maar de Plek is niet van alle Nederlanders. Sterker nog meer dan 50% van Nederland is van bedrijven, waaronder industrie en boeren. Wij gaan op Springtij onderzoeken of als de Plek weer van ons allemaal is de grote uitdagingen van nu, zoals duurzame landbouw, water vasthouden, woningen bouwen, Plek voor natuur, energietransitie, beter op te lossen zijn. Dit is de track “Grond van en voor ons”. We onderzoeken de optie om grond weer van iedereen te maken vanuit een historisch, filosofisch, politiek, bedrijfsmatig en financieel perspectief. Voor deze track (reeks van sessies) zijn o.a. de WUR, LNV, Rabobank, natuurorganisaties, woningbouwers, industrie en boeren als partner verbonden.

Duurzaam Bouwen
We horen van Hugo de Jonge dat er veel woningen bij moeten komen, maar hoe realiseren we woonwijken in balans met de natuur? Een Plek waar bewoners verliefd op worden. Mooie voorbeelden, innovaties, visies en handreikingen zijn in de maak, maar hoe zetten we deze in? Binnen de keten is onderlinge samenwerking een belangrijke basis voor dit succes. Maar er is meer voor nodig. Komend Springtij gaan we, met een afvaardiging van de gehele keten, werken aan wat er nodig is om de noodzakelijk versnelling te realiseren.
Voor deze track (reeks van sessies) zijn o.a. Bouwend NL, BZK, Copper 8, Tauw, Alliander en bouwbedrijven als partner verbonden.

Met toekomstvisie naar de menselijke maat
Klimaat, natuur en water leiden tot verhitte discussies. Inspirerende uitdagende toekomstscenario’s voor Nederland voelen voor anderen als bedreigend. Het lukt onvoldoende om de ambities voor Nederland te verbinden aan inspirerende perspectieven voor mensen en bedrijven. Op Springtij gaan we bewegen over ruimte- en tijdschalen; maken de spanning tussen de schalen voelbaar. We gaan vanuit de visies voor Nederland op zoek naar inspirerende perspectieven op menselijke maat, én omgekeerd geïnspireerd door lokale initiatieven naar een nieuw perspectief voor het hele land. Deze perspectieven, gebaseerd op ‘water-bodem-sturend’, die de biodiversiteit versterken, leggen we met beelden en verhalen vast in ‘Springtij perspectieven voor Nederland’. Partners voor deze sessies zijn o.a.: Rijkswaterstaat, I&W, Deltares, KNMI, gemeenten en provincies, waterschappen en waterbedrijven en van Oord.

Possible landscapes
Lucas de Man (kunstenaar) werkt met behulp van kunst en maquettes aan de ruimtelijke keuzes rond een Plek. Dit is een fysieke werkvorm, waar de casus rond het gebied Zwolle wordt uitgewerkt. Denk je dat we functies (wonen, natuur, industrie, water opslag, boeren, energie transitie) beter kunnen integreren als we het voor ons zien?

Plek voor bedrijven en industrie van de toekomst
Hoe gaan we ruimte en Plek bieden voor de bedrijven en industrie van de toekomst? Of het nu gaat over staal of chemie, over energie, water of vervoer, we zitten midden in de transitie. We programmeren in een vierluik de Plek die nodig is.
Eerst verkennen we het terrein, want onderwerpen die over de Plek en industrie gaan raken iedereen. De protesten nemen toe en er is chaos. We gaan een routekaart voor moeilijk terrein maken. Daarna gaan we plannen, jarenlang roept de sector om de lange termijnplannen. Voor energie gaan die plannen er dit jaar komen. De eerste contouren zijn onlangs gepresenteerd. We onderzoeken wat er verder nodig is om houvast te bieden.

Bij indeling van de Plek gaat het om afwegen van belangen: de worsteling van elke bestuurder en projectleider in een transitie. We onderzoeken of en hoe je moet doorpakken. En als laatst; afbouwen: de kolencentrales zijn dicht. De gasvelden worden gesloten. Maar wat is er eigenlijk nodig om zorgvuldig af te bouwen? Partners voor deze sessies zijn o.a.: EZK, havenbedrijven, Tennet en de provincie.

Doorlopende Programma's

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale doorlopende programma’s. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid.
In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

Loodsen team cluster plek

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in