Springtij 2024: een waardenvolle Plek

 

Springtij brengt experts en beleidsmakers samen om te werken aan het duurzaam beheer van landschap, water, energie en de integratie daarvan in onze infrastructuur. Springtij Forum richt zich op het waarderen en herwaarderen van onze natuurlijke hulpbronnen met als doel een toekomstbestendige, leefbare en geliefde omgeving te creëren.

Van het verkennen van hernieuwde verbindingen met ons landschap en de veelzijdige waarden van water. Tot het aanpakken van infrastructuuruitdagingen, die bijdragen aan maatschappelijke meerwaarde. En het onderzoeken van innovatieve energieoplossingen zoals lokale energiehubs en waterstof. Dit alles binnen een context waarbij circulaire en post-groei principes centraal staan en deze ook worden toegepast in sectoren, die wel groeien zoals de bouw en ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Het doel is om een coherent beleid te vormen dat recht doet aan zowel huidige als toekomstige generaties, met een stevige basis voor verdere discussie en actie.

In 2024 komt Springtij Forum samen om een hernieuwde visie op onze leefomgeving te ontwikkelen. Een waardevolle plek waar landschap, water en infrastructuur elkaar versterken in een duurzame toekomst. We zullen met diverse disciplines nadenken over hoe we verantwoordelijk en respectvol met onze natuurlijke en aangelegde omgeving kunnen omgaan.

SPEERPUNTEN 2024

 

Waardenvol Landschap

Ons landschap is meer dan een ruimte; het is een levende geschiedenis van natuurlijke en menselijke interactie. Deelnemers van Springtij Forum zullen zich buigen over de 'herkomstwaarde' van het landschap, die diepgeworteld is in een eeuwenoude relatie tussen natuur en landbouw. Er wordt ook gekeken naar de 'toekomstwaarde' — wat we willen behouden, wat kan botsen en wat moeten we loslaten om ruimte te maken voor nieuwe generaties. Het doel is om samen een agenda op te stellen die eerlijke, duurzame verbindingen met het landschap bevordert.

Waardenvol Water

Watermanagement staat centraal tijdens Springtij 2024, waarbij de nadruk ligt op de veelzijdige waarden van water — van drinkwater en energieopwekking tot natuurbehoud en belevingswaarden. De discussies zullen zich richten op hoe we het management van onze watersystemen kunnen herzien om alle waarden van water te erkennen en respecteren. Met de toenemende schaarste van water wordt ook de noodzaak van een nieuw leiderschap en een nieuwe verdeling van deze schaarse bron besproken.

Waardenvolle Infrastructuur

Met een nationale behoefte van 300 miljard euro voor het onderhoud van Nederlandse infrastructuur, benadrukt Springtij de noodzaak voor een integrale benadering waarbij infrastructuur niet alleen dient voor primaire doeleinden zoals transport of energievoorziening, maar ook maatschappelijke waarden toevoegt. De focus zal liggen op het creëren van synergiën tussen verschillende sectoren en het verkennen van manieren om infrastructuurbeheer te gebruiken als een tool voor natuurversterking, klimaatadaptatie, en verbetering van de leefomgeving.

Transities in de Bouw

Naast water en landschap, zal Springtij Forum ook aandacht besteden aan de bouwsector. Er wordt gediscussieerd over hoe circulariteit in de bouw kan bijdragen aan snellere en meer duurzame transities, en hoe een post-groei leefomgeving eruit zou kunnen zien die zowel betaalbaar als comfortabel is voor haar bewoners.

Deze discussies en sessies zijn cruciaal voor het opstellen van een gezamenlijke toekomstvisie waarin zowel natuurlijke als ontwikkelde omgevingen floreren. Het doel van Springtij 2024 is om een plek te creëren waar Nederlanders niet alleen wonen en werken, maar waar ze zich diep verbonden voelen en verliefd op worden, een plek die duurzaam is voor huidige en toekomstige generaties.

Waardenvolle Energie

Nu de aanpak van de energietransitie zijn grenzen begint te voelen, ontstaan er nieuwe initiatieven met een andere insteek. Voor de transitie in de woonwijken is het niet meer genoeg om individuele maatregelen te subsidiëren zoals een warmtepomp, zonnepaneel of elektrische auto. Een andere aanpak is nodig, die ervoor zorgt dat iedereen mee kan. Dit stond ook al in het klimaatakkoord van 2018, maar blijkt hardnekkig ingewikkeld. Want met een woonwijk kan je geen gesprek voeren, geen besluiten nemen en geen investeringen doen. Of toch wel? We gaan het onderzoeken in bestaande wijken en ontdekken dat het zakelijk en sociaal ingewikkeld ligt. Energietransitie in de woonwijken.

Nieuwbouw gaat niet meer per woning, maar per wijk. Integrale ontwerpen voor water, energie en ecologie, al jaren een onderwerp van gesprek. Door de dreigende netcongestie is een nieuw energieconcept misschien wel de aanjager om nu door te pakken. Hoe gaat dat in de praktijk?  We duiken de wijk in. Energie in een wijk in Almere.

Ondertussen maakt een deel van Nederland zich zorgen over het vestigingsklimaat. Bedrijven lopen vast in de netcongestie: laadpalen zijn niet mogelijk, elektrificatie is lastig en nieuwe locaties moeten jaren wachten op stroom. Maar ondernemers blijven niet wachten. Wat gaan ze doen?. Bedrijven in beweging.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Activiteiten Springtij

Verliefd worden op de toekomst | RLI conferentie | Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof sprak op de RLI conferentie 'Nederland voor toekomstige generaties' op 20 juni 2024…
Activiteiten Springtij

Verduurzamen Wijken

"Opgegroeid op het Friese platteland, waar de natuur mijn speeltuin was, voel ik een diepe…
Activiteiten Springtij

Toekomstvisie naar menselijke maat

Naar perspectieven voor gebieden én de mensen die er wonen en werken. Ervaringen en lessen…
Agrarische en natuurlijke omgeving
Zorgen voor alles wat nu leeft
nieuws
Reflectie Verduurzaming wijken
Plek
Het geluid van boer Anne van Leeuwen

Loodsen team cluster plek

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in