Dit jaar ontmoeten opnieuw oude bekenden en nieuwe onbekenden elkaar op Terschelling voor drie dagen Springtij. Springtij is een plek en tijd waar mensen samen komen om elkaar te ontmoeten, te inspireren, te prikkelen en te verbinden. Zodat iedereen, afzonderlijk of samen, opgeladen vol lichamelijke, mentale, emotionele en spirituele energie weer aan de wal het goede kan doen.
Zolang er mensen zijn luisteren zij naar de wind. En als we met elkaar spreken wordt dat mogelijk gemaakt door de trillingen van de lucht die tussen ons in beweegt. Hoewel onzichtbaar duidelijk aanwezig. Met iedere ademtocht bevestigen wij onze diepe verbondenheid met de wereld om ons heen: de zichtbare en de onzichtbare wereld. Onze adem is een continue dialoog. We nemen en we geven terug. Wanneer boven de oceanen water verdampt brengt de wind het water naar het land, en wanneer we de zeilen hijsen is het de wind die ons de energie geeft om onze vrienden te bezoeken.
Maar diezelfde wind stuurt tegenwoordig ook hele andere berichten: Boodschapper van een opwarmende en vervuilde Aarde, weerextremen die zich gespiegeld zien in standpunten die steeds verder uit elkaar liggen. Hoe leer je te luisteren naar de wind? En hoe leer je te handelen naar de wind? Hoe leren we om samen de wind van positieve verandering, verbinding en vertrouwen te zijn?
Terwijl de zorgen over de wereld en de toekomst toenemen. Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt dat het de verkeerde kant opgaat met het land. Mensen zijn ontevreden en onzeker, over hoge prijzen, de woningnood, het klimaat, de oorlogen en over het functioneren van de overheid. Een groeiend deel van Nederland voelt zich onvoldoende gehoord en lijkt politiek afgehaakt. Ons land wordt inmiddels gekenmerkt door talloze kloven: tussen arm en rijk, tussen gezond en ongezond, tussen klassen, wijken, scholen en opleidingsniveaus.
Maar de wind laat zien dat al deze ogenschijnlijk zo verschillende aspecten van de huidige maatschappij allemaal met elkaar zijn verbonden. Een storm is namelijk het gevolg van talloze kleine impulsen.
Vertrouwen op de kracht van verlangen gegeven door de wind.
Iedereen op Springtij is op zijn of haar manier bezig om te zorgen dat mensen vertrouwen krijgen en hebben in de toekomst. Op Springtij willen we dit jaar juist het verlangen aanspreken en versterken omdat de realiteit van alledag vraagt om het aanspreken en het handelen vanuit het hart.
In het cluster samen willen we bijdragen aan de wijsheid en ervaring van deelnemers rond de uitdaging: Hoe creëer ik de omstandigheden voor ‘samen-werken’ en ‘samen-leven’ in mijn eigen leef- en werkomgeving? Hiervoor gebruiken wij dit jaar de wind als inspiratiebron en metafoor.

Speerpunten op het Forum

We bouwen het programma op rond de volgende bouwstenen:
Vertrouwen en wantrouwen:  
Hoe werk je samen in een setting van wantrouwen en verschillende belangen? Hoe kan hierin ook gewerkt worden vanuit een collectieve kracht en hoe werken we toe naar meer vertrouwen. Deze vragen zullen we behandelen aan de hand van concrete dilemma’s op de werkvloer.
Mens en systemen: 
Wij maken onze eigen systemen en we voelen ons gevangen door ‘het’ systeem. Of dit nu in organisaties is, of dat we een systeemverandering nodig hebben en werken aan een andere volhoudbare samenleving. In dit krachtenveld kiezen wij voor het perspectief om het subtiele verlangen aan te spreken en de kracht van verlangen te ervaren. Mens en systemen gaat over de ecologische systemen maar ook over de technische en informatiesystemen die we creëren. Leidt de techniek en informatiesystemen ons? Of leiden wij de techniek en informatiesystemen? Betekent meer technologie dat onze verantwoordelijkheden afnemen? Of krijgen we er juist meer verantwoordelijkheden bij? Samenleven gaat verder dan alleen het leren leven met andere mensen, het gaat ook over het samenleven met de natuur en anderslevenden en het samenleven met de technologische systemen.
Energiebewustzijn;
Bestaat uit drie opeenvolgende sessies die op elkaar doorbouwen. Energie is altijd om ons heen net als de wind. In de noodzakelijke energietransitie lijkt energie het doel, maar energie is een middel dat bijdraagt aan een waardig leven. We hebben de vraagstukken rondom energie vanuit een breder perspectief te bekijken. In de sessies over energiebewustzijn gaan we vanuit onze relatie met energie, naar de verborgen impact van energie naar concrete handvatten voor bedrijven en overheid om energiebewustzijn verder te stimuleren. 

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Activiteiten Springtij

Verliefd worden op de toekomst | RLI conferentie | Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof sprak op de RLI conferentie 'Nederland voor toekomstige generaties' op 20 juni 2024…
nieuws

Koken met Tijd | Buro Miso

In Japan wordt de gefermenteerde bonenpasta miso vergeleken met de cicade, een nobel insect waarvan…
nieuws

Heartbeat democratie | spoken word

Binnen het cluster Samen hebben we in verschillende sessies onderzocht en ruimte gemaakt voor de…
Videoportret Joyeeta Gupta - Springtij Forum 2023
Samen
Het geluid van wetenschapper Joyeeta Gupta
Arne Hendriks - Springtij Forum 2023
Samen
Het geluid van kunstenaar Arne Hendriks
Videoportret Marjolein Moorman
Plek
Het geluid van politicus Marjolein Moorman

Loodsen team cluster Samen

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in