(Nieuwe) verhalen maken over wat we willen.

Hoe zorgen we ervoor dat we de uitdagingen waar we voor staan samen aangaan en dat het ons onderling als mens versterkt en niet verzwakt? Het cluster Samen gaat over hoe we ons verhouden tot het nemen van andere keuzes die we hebben te maken om de uitdagingen van nu zowel in het sociale domein als ecologisch aan te gaan.

Klimaatverandering gaat over de samenleving, over hoe wij leven, over onze consumptie, over de natuur en over rechtvaardigheid. Het reflecteren over hoe wij met elkaar samenleven en ons verhouden tot alles en iedereen om ons heen is daarom van essentieel belang.

Onze huidige samenleving en manier van leven is op verschillende niveaus gefragmenteerd. We hebben de economie losgetrokken uit de samenleving en de verbondenheid met de natuur en aarde doorgeknipt. Onze democratie staat onder druk, onder meer door de toenemende polarisatie en gemeenschapszin lijkt minder vanzelfsprekend.

We weten waar het aanschort en een ieder heeft ook zijn of haar eigen oplossingen. De oplossing van de één is nog niet de oplossing van de ander. Maar kunnen we inspiratie en verlangen als leidraad gaan nemen? Springtij – Samen gaat over sociale verbanden, de gemeenschapszin en de wijze waarop we de samenleving vormgeven en besturen. Over hoe ontwerpen wij praktijken en ideeën, die ons als mensen met elkaar verbinden én ons als mens binnen de planetaire mogelijkheden stuurt.

Op Springtij gaan we praktijken, ideeën verder brengen door te ervaren, door te ontwerpen, door reflectie en verbinding. Gaan we het verhaal en waarden van een dienende economie aan de mens, aan duurzame vormen van samenleven tussen mens en mens, en mens en planeet verdiepen. In plaats van nieuwe vormen van meer gaan we nadenken over nieuwe vormen van genoeg. Dit niet alleen vanuit angst en wanhoop, maar juist vanuit verlangen en inspiratie. Gaan we verhalen maken over het vormgeven van culturen waar duurzame waarden centraal staan en samen worden gevierd in plaats van dat dit tot polarisatie leidt.

Samen willen wij nieuwe en de nieuwe bestaande verhalen en narratieven neerzetten die aansporen om vanuit een reflectieve en verantwoordelijke houding te werken aan een “wij” waarin de mens weer recht doet aan zichzelf, de ander en de natuur.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

nieuws

Koken met Tijd | Buro Miso

In Japan wordt de gefermenteerde bonenpasta miso vergeleken met de cicade, een nobel insect waarvan…
nieuws

Heartbeat democratie | spoken word

Binnen het cluster Samen hebben we in verschillende sessies onderzocht en ruimte gemaakt voor de…
Videoportret Joyeeta Gupta - Springtij Forum 2023
Samen

Het geluid van wetenschapper Joyeeta Gupta

Op Springtij Forum komen beleidsmakers, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers samen. Zij zoeken de verbinding en…
Arne Hendriks - Springtij Forum 2023
Samen
Het geluid van kunstenaar Arne Hendriks
Videoportret Marjolein Moorman
Plek
Het geluid van politicus Marjolein Moorman
nieuws
Uitreiking SDG predicaat aan Springtij
Plenaire sprekers 2023
DE TIJD VAN Arne Hendriks en Sara Aljic
Plek
DE TIJD VAN Lucas De Man
Plenaire sprekers 2023
DE TIJD VAN Floris Alkemade

Speerpunten op het Forum

 

We willen nieuwe verhalen en een nieuw moreel kompas ontwikkelen aan de hand van de volgende speerpunten:

  • Nieuw moreel kompas. Wie ben ik, wie zijn wij? Morele verkenningen naar het "ego": de opvattingen over individuele vrijheid en collectiviteit, solidariteit, loyaliteit: historische ontwikkelingen, huidige maatschappijopvattingen, wat kunnen we leren van verschillende geloofsopvattingen en filosofen? En waar wordt spiritualiteit verbonden met praktijk? In hoeverre voelen wij ons verbonden met onszelf, de ander en de natuur. En hoe uit zich dat in hoe wij handelen?
  • Democratie, gezag en rechtvaardigheid. Hoe komen we samen tot "besturen en besluiten": de toekomst van de democratie en de rol van burgers hierbij: bang voor de boer of blij met het burgerberaad? Wanneer functioneert een gemeenschap goed? Hoe nemen we anders levenden mee, klimaatongelijkheid of de generaties van de toekomst als die geen stem hebben bij verkiezingen?
  • De toekomst in de praktijk. In welke toekomst willen we leven? Wat worden onze nieuwe verhalen en perspectieven? Hoe verhoudt zich dan de economie ten opzichte van samenleven en de aarde. Welke sociale waarden staan centraal? En wat betekent dit in de praktijk van alle dag?

Loodsen team cluster Samen

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in