Van een dominante naar een dienende economie

 

Hoe kunnen we een systeem bouwen dat zorgt voor een toekomstbestendige economie? Een systeem dat dienend is aan de Plek en het Samen en kan bloeien voor mens en planeet. In deze economie worden collectieve belangen niet opgegeten door het beest dat marktwerking heet, maar staat samenwerking om collectieve belangen te bereiken juist centraal.

 

Dit jaar bouwen we voort op de fundamenten van vorig jaar: toen hadden we het over anders tellen, anders sturen, anders denken en het doorlopende programma ‘Echte waarde is rond’ over circulaire economie.

Nu gaan we verder met concretere actie, zonder de grote systeemvragen uit het oog te verliezen. Wie (bedrijfsleven, financiële sector, overheid) gaat wat doen? En daarbij vooral: hoe kunnen we zo snel mogelijk stapjes zetten en iedereen meenemen? Want een visie is leuk en nodig, maar zonder stapjes nu kan die visie snel achter de horizon verdwijnen.

Aan de hand van een overkoepelend spel gaan we de waarden van de post-groei economie verkennen en ervaren en proeven we aan de eigendomsvormen en principes. Een ervaring die hopelijk beklijft als we weer terug aan wal gaan.

In de individuele sessies gaan we dieper in op de verschillende deelonderwerpen en wat dat betekent voor de eigen acties in het nu. Daarbij gaat het onder andere om het vertalen van abstracte discussies over brede welvaart naar concrete richting, over ondernemen in tijden waarin krimp wellicht beter is dan groei voor de lange termijn weerbaarheid van een bedrijf en hoe de financiële sector het best kan bijdragen aan transities.

Ook gaan we verder in de verdieping van de circulaire economie. Het systeem verander je door te weten waar je naartoe moet, maar ook door samen in de praktijk oplossingen vorm te geven.

Speerpunten op het Forum

 

Postgroeibedrijven
We werken aan bedrijven van de toekomst, bedrijven die niet afhankelijk zijn van altijd meer financiële winst, maar die hun bestaansrecht ontlenen aan meer duurzaamheidsimpact. Postgroeibedrijven als de nieuwe generatie, toekomstbestendige business. Wat zijn dat voor een bedrijven? En hoe kunnen we ze beter laten werken?

Transformatieve impact
Ondernemerschap in een post-groei economie gaat niet alleen om het reduceren van negatieve impact op klimaat, biodiversiteit of mensenrechten. Het gaat om transformatieve impact: het versnellen van transities in de sector, in beleid én in de samenleving om zo het dienend economisch systeem een realiteit te maken. Systeemondernemerschap! Hoe kan je ondernemen voor transformatieve impact? En wie doen het al?

Brede Welvaart
Brede Welvaart is de hype van het moment. Maar wat verstaan we eronder? En hoe kunnen we erop sturen zonder grenzen te overschrijden? We maken anders sturen concreet door samen te werken aan een nieuwe taal voor waarde, een afwegingskader voor Brede Welvaart.

De Circulaire Economie beter financieren
Een circulaire economie draait om samenwerken. Samenwerking door partijen die de handen ineen slaan om gezamenlijk een dienst te leveren of een circulair product te produceren. Alleen … financiering van deze samenwerkingen blijkt in de praktijk lastig. Hoe kunnen we de waardecreatie in de keten beter regelen?

Circulariteit in de Zorg
Circulaire principes, zoals hergebruik, minder gebruik en geen afval zijn universeel. Vaak wordt tot nu toe gekeken naar maakbedrijven, of naar de energietransitie. Maar heel Nederland moet in 2030 het grondstofgebruik hebben gehalveerd. Dat geldt dus ook voor de zorgsector. Wat kunnen we leren van die andere sectoren op de circulaire transitie in de zorg te versnellen?

Systeemverandering door Kunstmatige intelligentie
Innovatie verandert de wereld, en dus het systeem. Kunstmatige intelligentie – met al de voor- en nadelen – is dus ook systeemverandering. Maar hoe kunnen we deze technologie inzetten om de toekomst van het systeem beter te voorspellen. Samen met TNO gaan we kijken naar de inzet van kunstmatige intelligent bij scenario planning voor duurzaam beleid in Nederland.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Activiteiten Springtij

Verliefd worden op de toekomst | RLI conferentie | Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof sprak op de RLI conferentie 'Nederland voor toekomstige generaties' op 20 juni 2024…
Activiteiten Springtij

Anders Tellen

We tellen de verkeerde waarden: in plaats van rekening te houden met alles wat ertoe…
Echte waarde is rond

Resultaten Afvalvrij Forum

“Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we met Springtij naar een afvalvrij Forum.…
Videoportret Joyeeta Gupta - Springtij Forum 2023
Samen
Het geluid van wetenschapper Joyeeta Gupta
Videoportret Frank Elderson - Springtij Forum 2023
Systeem
Het geluid van bankier Frank Elderson
nieuws
Uitreiking SDG predicaat aan Springtij

Loodsen team cluster Systeem

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in