Van een dominante naar een dienende economie

 

De economie, het systeem waarin we leven op basis van vertrouwen en afspraken. Ofwel het financiële stelsel, de markt en alles wat daarbij hoort, is dominant in het kijken naar de wereld. Een systeem als een eigen werkelijkheid, daarbij kannibaliserend op wat van waarde is. Tijdens Springtij Forum gaan we de weg van een dominante naar een duurzame en dienende economie uittekenen. We pakken drie systeemfouten aan en bouwen aan fundamenteel andere economische toekomsten.

Een systeem dat een eigen werkelijkheid is geworden, daarbij kannibaliserend op ‘plek’ en ‘samen’. En het erge is, we staan er niet bij en kijken ernaar, we zijn niet passief, maar we zijn actieve deelnemers aan dat systeem. Sterker nog: onze handelingen houden dat systeem in stand én versterken het.

Dit geeft ook de grootste kans. Wij kunnen dit systeem veranderen. Wij kunnen dit laten werken voor de waarden die wij belangrijk vinden in onze samenleving, belangrijk voor samen en plek. Daar is moed voor nodig. Moed om het systeem ter discussie te stellen. Moed om afscheid te nemen van aannames, routines, ideeën, verdienmodellen en producten. Maar wellicht nog meer moed om vanuit het huidige systeem naar een systeemverandering te handelen. Handelingsmoed. Die krijg je door het grote probleem te vertalen naar de dag van morgen. En dan concrete stappen te zetten die in je eigen invloedssfeer zijn. Ook ons economische systeem is per slot van rekening maar een verhaal…

Een verhaal dat broodnodig toe is aan een update.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

nieuws

Het is tijd om te tellen wat telt

We tellen de verkeerde waarden: in plaats van rekening te houden met alles wat ertoe…
Echte waarde is rond

Resultaten Afvalvrij Forum

“Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we met Springtij naar een afvalvrij Forum.…
Videoportret Joyeeta Gupta - Springtij Forum 2023
Samen

Het geluid van wetenschapper Joyeeta Gupta

Op Springtij Forum komen beleidsmakers, kunstenaars, wetenschappers en ondernemers samen. Zij zoeken de verbinding en…
Videoportret Frank Elderson - Springtij Forum 2023
Systeem
Het geluid van bankier Frank Elderson
nieuws
Uitreiking SDG predicaat aan Springtij
Plek
DE TIJD VAN Lucas De Man
Plenaire sprekers 2023
DE TIJD VAN Floris Alkemade
Plenaire sprekers 2023
DE TIJD VAN Peter Werkhoven
Plenaire sprekers 2023
DE TIJD VAN Frank Elderson

Speerpunten op het Forum

 

We richten ons tijdens Springtij Forum op de drie grote systeemfouten van het kannibaliserende beest van de economie: We denken verkeerd, we tellen verkeerd en sturen verkeerd.

We denken verkeerd. 
We blijven maar denken dat materiële groei een doel is, terwijl het enkel een middel is om welvaart te bereiken. We vergeten ook te bedenken dat, terwijl dit middel in het verdelen wellicht nuttig was voor welvaart in Nederland, het nu wellicht juist het probleem is. We verwarren nog steeds economische groei met vooruitgang. Dit heeft consequenties voor ons beleid en gedrag. Verkeerd denken over het systeem leidt tot beperkt oplossingsdenken. De vraag hier: hoe kunnen we beter denken?

We tellen de verkeerde waarden
Ondanks decennia aan klimaattoppen, 20 jaar aan ESG en visiestatements vol woorden over ‘duurzaamheid’ en ‘MVO’ is de bottom-line in ons systeem nog altijd financiële waardecreatie. Klimaatverandering, biodiversiteitsafbraak en het welzijn van toekomstige generaties staan niet op de balans en dus zijn ze op 0 in ons huidige economische systeem. Zo houden we een systeem in stand dat kannibaliseert op mensen en de omgeving. Het is daarom essentieel dat we herdefiniëren wat waardeVOL en waardeLOOS is in ons systeem. Opdat we bouwen aan een systeem waarin werk, innovatie en ondernemerschap zo goed mogelijk bijdraagt welzijn en kwaliteit van leven van zowel generaties in het hier en nu, als ook generaties elders en in 2100. Het is onze taak een radicale omkering te creëren, van een race naar de bodem naar een race naar de top voor brede welvaart.

We sturen in ons financiële stelsel verkeerd. 
Als we het financiële stelsel visualiseren als een waterwerk, dan irrigeert dat de verkeerde gebieden: de rijk besproeide gebieden krijgen alleen maar meer water, waardoor ongelijkheid wordt vergroot. Wat maatschappelijk van belang is, wat een duurzame wereld verder helpt, is vaak een droge vlakte. De vraag hier: Hoe kunnen we beter sturen? Hoe kunnen we de kanalen zo verleggen dat een duurzame wereld kan bloeien?

Doorlopende Programma's

Voor complexe thema’s lopen er cross-sectorale doorlopende programma’s. Een groep van betrokken partijen werkt aan de verbinding tussen de systeemwereld en de fysieke wereld met concrete uitkomsten als resultaat.

LANG LEVE AARDE

Gezonde aarde is de bodem voor een goede gezondheid.
In dit meerjarige programma verbinden we duurzame agrarische praktijken met de gezondheid van mensen.

ECHTE WAARDE IS ROND

Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie. In dit meerjarige programma werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie.

IN BALANS MET WATER

Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

Loodsen team cluster Systeem

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in