Skip to main content

Cultuur als probleem, cultuur als oplossing.

Welke bijdrage(n) zou de culturele en creatieve sector moeten leveren aan het aanpakken van maatschappelijke opgaven? Aan welke maatschappelijke opgaven en op welke manier?

Deze paper is ingegeven door de voortgaande ecologische en sociale crises en het effect hiervan op het domein cultuur en het vraagstuk hoe cultuur bijdraagt aan deze crises, maar tegelijkertijd een oplossing kan bieden.

Download position paper t.b.v. rondetafelgesprek wetenschappers culturele en creatieve sector d.d. 14 april 2022

Bron: Door Hicham Khalidi, Directeur Jan van Eyck Academie
Maastricht 10 april 2022