Skip to main content

“Duurzame businessmodellen versnellen de transitie naar duurzaamheid door positieve impact op sociale en milieu aspecten tegelijkertijd.”

Duurzaamheid is meer dan ooit een belangrijk maatschappelijk thema. Nationaal en internationaal wordt er beleid ontwikkeld met het doel om samenlevingen te verduurzamen. Daarbij gaat het om meer dan de transitie naar schone energiebronnen, het gaat zeker ook om de ontwikkeling van een duurzame economie. Een economie waarin bedrijven met behulp van duurzame businessmodellen in bedrijfseconomische zin en tegelijkertijd ook op ecologisch vlak waarde creëren. Een duurzame waardecreatie die ook maatschappelijke impact heeft. Zo heeft de Nederlandse regering zich tot doel gesteld dat Nederland in 2050 een circulaire economie heeft zonder afval.

NWO en Het Groene Brein signaleerden bij de opzet van het programma Duurzame Businessmodellen (DBM) in 2014 een breed gedeelde behoefte aan meer kennis over hoe bedrijven duurzaamheid in hun bedrijfsactiviteiten kunnen integreren. Een duurzaam businessmodel vraagt een andere visie op economische, strategische, sociologische, psychologische en ecologische factoren dan die van de meer traditionele businessmodellen. Het vergt een fundamentele herwaardering van de plaats van ondernemingen in de samenleving en de manier waarop hun bedrijvigheid, in maatschappelijke en ecologische zin, een positieve impact heeft. De samenwerking en cofinanciering via publiek-private samenwerking tussen bedrijven en wetenschap was een van de uitgangspunten in het DBM-programma. Dit programma heeft getracht om met deze samenwerking de omslag te bevorderen naar een economie die op een evenwichtige manier meervoudige waarde creëert.

Lees de gehele eindpublicatie

 

Bron: 
Den Haag, november 2021 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek