Er gebeurt veel, maar meer is nodig en mogelijk. Een update.

Duurzame Doorbraak. Oktober 2021. door Jelle Castelejn.

kalender

Haast en ongemak

Nederland heeft haast met een transitie naar duurzame, rechtvaardige, veilige en inclusieve samenleving en daardoor voelen we ongemak. Dat laatste werd mooi verwoord door Maria van der Heijden van MVO-Nederland in haar column. Daarin keek ze ook terug op Springtij, waarvan hier heel veel moois is terug te kijken.

SDG action days

Tijdens de SDG-action days riepen velen – waaronder de Haagse burgemeester van Zanen – op om meer in actie te komen voor de duurzame ontwikkelingsdoelen samen en dat werd onderstreept door veel activiteiten door het hele land (zie deze posts).

COP26

En de aanloop naar de klimaattop in Glasgow is al duidelijk gestart, met de hervatting van de Fridays for future, met onder andere een klimaatstaking in Utrecht , de dag van de duurzaamheid, de dag van de duurzaamheid in het onderwijs, de aankondiging van de klimaatrebellie, de dag van het klimaatakkoord en de klimaatmars. En op 6 oktober is de wandeltocht van Eemshaven naar Glasgow van start gegaan.

Tijd voor formatie

Kortom, het maatschappelijk middenveld is actief, maar ondertussen wacht Nederland vol ongeduld op de formatie. Tijdens de algemene beschouwingen bleek dat voor klimaat, zorg, woningbouw en onderwijs extra geld kon worden uitgetrokken. En uit onderzoek van SCP bleek dat Nederlanders vinden dat dat coronabestrijding, wonen, het aanpakken van klimaatverandering, gezondheidszorg en het onderwijs de komende tijd centraal moeten staan. Nieuwe informateurs zijn aan de volgende fase van de formatie begonnen.

Ingrediënten liggen klaar

Ondertussen liggen de ingrediënten voor een duurzaam regeerakkoord klaar. Zie onder meer: de oproep van de grote bedrijven, de bouwstenen van de duurzaamheidsnetwerken van zes politieke partijen en het manifest voor een duurzaam regeerakkoord, het gesprek van de informateur met de directeuren van de planbureaus en van acht duurzaamheidsorganisaties.

Alle redenen om de krachten verder te bundelen. De website van de Duurzame Doorbraak – https://duurzamedoorbraak.nu/ – vermeldt steeds meer  organisaties en coalities. Aanvullingen zeer welkom!

Overzicht evenementen

Op de kalender staan heel veel evenementen (als er nog iets ontbreekt laat het ons weten via de de website). Zorg dat zo veel mogelijk mensen hier aan bijdragen en zet daarom graag een verwijzing naar de kalender op je eigen website.

Laten we zichtbaar maken dat de beweging echt breed, omvangrijk en krachtig is.

Met vriendelijke groet en tot snel, mede namens coördinatie team de Duurzame Doorbraak,

Jelle Castelein