Een veerkrachtige wereld vraagt om een circulaire economie

In het driejarig Springtij programma Echte waarde is rond werken we aan het versnellen van de transitie naar een circulaire economie. We richten ons daarbij op systeemvraagstukken, die essentieel zijn voor de realisatie van de circulaire economie en belangrijk voor circulaire ondernemers om succesvol en concurrerend te kunnen werken. Daarbij focussen we ons op drie pijlers.

Pijler 1: Financiering
De financiering van circulaire initiatieven is cruciaal om een circulaire economie te realiseren. Het waarderen van risico’s speelt daarbij een belangrijke rol. Het gaat zowel om het goed kunnen beoordelen van circulaire kansen als het meenemen van lineaire risico’s. We gaan aan de slag met de benodigde veranderingen om financiering van circulaire businesscases beter mogelijk te maken.

Pijler 2: Fiscaliteit
Het verschuiven van belasting van arbeid naar vervuiling en grondstoffen is een belangrijke versneller van de circulaire economie. Dit bepaalt immers mede de businesscase van ondernemers om de levensduur van producten en onderdelen te verlengen en deze opnieuw in te zetten. Oplossingen hoger op de R-ladder, zoals Reuse, Repair en Refurbish, worden veel aantrekkelijker. Hoe hoger op de ladder, hoe beter.

Pijler 3: Samenwerkingsdynamiek
Om een circulaire economie te realiseren is een andere samenwerkingsdynamiek tussen mensen en organisaties cruciaal. Deze samenwerking vindt meer plaats op basis van vertrouwen en een lange termijn. De focus ligt op het optimaliseren van het gehele systeem en minder op het eigen belang. Dit vraagt om ander gedrag en andere routines.

Met vertegenwoordigers van bedrijven, overheid, maatschappelijk middenveld en kennisexperts gaan we verdieping zoeken. Hoe moeten we de systeemknoppen ‘indrukken’ om het speelveld te veranderen, waarmee tegelijkertijd circulaire initiatieven kunnen groeien en lineaire initiatieven kunnen worden afgebouwd.

 

FORUM & ANDERE BIJEENKOMSTEN

Vanuit Springtij werken we doorlopend aan deze thema’s. Daarbij bouwen we voort op projecten en programma’s die elders al plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan een onderzoek naar circulaire risico-modellen, ook onderdeel van de Roadmap Circulaire Financiering vanuit de financiële sector. Of aan het verdiepen van inzichten rondom belastingverschuiving, voortbouwend op het werk van onder meer Ex’tax.

De komende maanden organiseren we enkele bijeenkomsten rondom specifieke thema’s. We informeren jullie hier later over via de Springtij-nieuwsbrief.

Wil je meer weten over de activiteiten binnen ons Tallship? Stuur dan een e-mail naar Kim Nackenhorst via mailto:kim@springtij.nu

Speerpunten op het Forum

De volgende speerpunten komen in de werksessies op Springtij Forum aan bod.

Ongemakkelijke waarheden: tussen circulaire ambitie en lineaire realiteit

De ‘circulaire economie’ is booming. Steeds meer organisaties delen hun circulaire ambities, initiatieven en producten. Toch komt de transitie langzaam op gang, wanneer we naar de cijfers kijken. Dat is een ongemakkelijke waarheid.

In onze wil om positief te zijn, om anderen mee te krijgen, kiezen we er vaak voor om deze – en andere – ongemakkelijke waarheden te verzwijgen. Tegelijkertijd hebben we deze confrontatie hard nodig om onze energie en tijd effectief te blijven besteden. Welke ongemakkelijke waarheden herken jij bij jezelf? Hoe ga jij hier mee om? In deze sessie gaan we in gesprek over persoonlijke verhalen en ervaringen in deze grote transitie.

Lees het verslag

Ex’tax:: Belastingverschuiving als systeemverandering

Het verschuiven van belasting van arbeid naar vervuiling en grondstoffen is een belangrijke versneller van de circulaire economie. Dit bepaalt immers mede de businesscase voor circulaire oplossingen en creëert betekenisvolle werkgelegenheid.

Al meerdere jaren proberen we deze belastingverschuiving voor elkaar te krijgen. Toch lijkt dat tot op heden nog niet te lukken. Wat zijn de prikkels in ons belastingsysteem die echt moeten veranderen? Welke gevolgen heeft dit voor ondernemingen? En hoe kunnen we deze verschuiving samen voor elkaar gaan krijgen? We richten ons in deze sessie op de ervaringen en ideeën van ondernemers.

Lees het verslag

Circulaire risicomodellen: een nieuw perspectief op financieren

Circulaire ondernemers vormen de basis van een circulaire economie. Een circulaire ondernemer verdient zijn geld echter vaak op een andere manier dan traditionele verkoop: denk bijvoorbeeld aan een product-as-a-service-model.

De huidige risicomodellen van banken kijken niet naar lineaire risicos’en nemen de extra waarde van circulaire producten niet mee, waardoor circulaire ondernemingen vaak lastig te financieren zijn. Wat zouden de contouren van zo’n circulair risicomodel moeten zijn? In deze sessie richten we ons op financiers en ondernemers, om samen te verdiepen op hoe we de circulaire economie gaan financieren.

Lees het verslag

Mijn rol in samen

Een circulaire economie vraagt om andere manieren van samenwerken – iets dat de afgelopen jaren vaak benadrukt is. Wat we minder vaak benadrukken, is dat deze andere manier van samenwerken start bij ieder mens als individu. Dat vraagt de ruimte om uit te zoomen en te kiezen voor een nieuw perspectief.

In deze sessie gaan we in op de dynamiek tussen mensen en organisaties en verkennen we nieuwe perspectieven. Welke rol kies jij te hebben? Welke energie breng jij in? Met systeemopstellingen maken we het onzichtbare zichtbaar.

Internationaal circulair: Nederland in de wereld

Een circulaire economie creëren we niet in Nederland alleen: producten en grondstoffen worden immers internationaal verhandeld. Ook internationaal wordt hard aan de weg getimmerd. Recente ontwikkelingen laten grote afhankelijkheid zien die snel tot schaarste en onzekerheid kan leiden. Naast het verlagen van milieu-impact is ook het terugdringen van geopolitieke afhankelijkheid belangrijk.

We onderzoeken de rol van Nederland in de internationale context. Welke ontwikkelingen zien we wereldwijd? En welke rol kan Nederland erin spelen? We laten ons inspireren door een internationale bril en bepalen met elkaar wat we hiervan kunnen leren voor onze Nederlandse inzet.

Lees het verslag

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Echte waarde is rond

Op weg naar een Afvalvrij Forum

"Om onze missie concreet zichtbaar te maken streven we met Springtij naar een afvalvrij Forum.…
Echte waarde is rond

Deltaplan Belastingen voor een Circulaire & Sociale Economie

Het Ex’tax Project lanceerde een baanbrekend nieuw onderzoek naar fiscale innovatie in Nederland. Ondersteund door…
Echte waarde is rond

Springtij Forum Afvalvrij

De missie van Springtij is het versnellen van de transitie naar een duurzaam Nederland. We…
Echte waarde is rond

Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021 | PBL

Deze eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2021) schetst de voortgang van de transitie naar…
Echte waarde is rond
Circulaire Verdienmodellen: praktische handvatten voor ondernemers | Copper 8
Echte waarde is rond
Circulaire verdienmodellen: beleidsmatige aanpassingen voor de circulaire transitie | Copper 8
Echte waarde is rond
Funding the Future | Verslag Actie Café 31 mei
Echte waarde is rond
Luister naar Renewi

Contactpersonen

Kim Nackenhorst

Loods Tallship Echte waarde is rond

Sybren
Bosch

Duo-Loods Tallship Echte waarde is rond

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.