Skip to main content
Het Ex’tax Project lanceerde een baanbrekend nieuw onderzoek naar fiscale innovatie in Nederland.
Ondersteund door Goldschmeding Foundation en in samenwerking met Deloitte, EY, KPMG en PwC wordt een perspectief geboden om Nederland – en uiteindelijk de Europese Unie – op weg te helpen naar groen en inclusief herstel.
Een verschuiving van belastingen van arbeid naar vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen (een ‘taxshift’) kan leiden tot meer banen, meer duurzame groei, minder uitstoot en minder importafhankelijkheid. De taxshift is daarmee een kritische strategie voor de toekomst.
Het rapport is aangeboden aan staatssecretaris van Belastingen, de heer Hans Vijlbrief tijdens het Nationaal Congres Circulaire Economie, georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.