Forum 2019

De gevolgen van klimaatverandering en verlies aan natuur en biodiversiteit zijn moeilijk voorstelbaar: onze aarde wordt een andere planeet.

In onze samenleving ontstaan groepen die of niets willen of juist heel snel acties willen. Bij het bedrijfsleven en de overheden is soms onzekerheid over welke stappen er nu moeten worden genomen. De jonge generatie komt in actie.

Metamorfoses zijn nodig om de existentiële vraagstukken op deze planeet effectief op te lossen. Om echt de goede kant op te bewegen, moeten we eerst bestaande patronen durven los te laten, om daarna met elkaar ruimdenkende ideeën op te tekenen. Zo komen we tot een nieuw aantrekkelijk perspectief, waar alle mensen aan bij kunnen dragen.

ImpressieProgramma

LAAT JE
INSPIREREN DOOR

HET TIJ KEREN

De editie van Springtij Forum 2019 richt zich op de doorbraken die Nederland de komende 5 jaar nodig heeft. Door verbinding met elkaar en de durf om onszelf en elkaar opnieuw uit te vinden, kunnen we vernieuwen. Samen brengen we een duurzame toekomst dichterbij.

Dit jaar doorlopen we Springtij langs de 9 belangrijkste kernopgaven (zie bovenstaand uitleg per kernopgave). Bij al deze opgaven spelen mensen de bepalende rol: als individu (leiderschap), als groep (sociale dynamiek), in verschillende maatschappelijke rollen (maatschappelijke samenwerking), als economische sectoren (financiële en reële economie) en als burger die de overheid mandaat geeft om maatregelen te nemen die een individu niet kan nemen (sturing).

Op Springtij Forum word jij als individu uitgenodigd een volgende stap te nemen, zodat we samen de grote sprong kunnen maken. Samen een integraal en complementair antwoord op vooruitgang geven. Daarom is er Springtij Forum 2019.

Iedereen die echt een verschil kan maken in de duurzame transitie is nodig én uitgenodigd. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten.

KRUISBESTUIVEN OP EEN EILAND

Drie dagen op het eiland Terschelling zorgen voor kruisbestuiving tussen kennis, cultuur en natuur. Naar onszelf en naar de wereld kijken, met een hoopvolle instelling, fact-based, realistisch en oplossingsgericht. We gaan uitwisselen, waarnemen, onderzoeken, experimenteren, leren en consolideren.

Samen kunnen we de haalbaarheid van verandering vergroten en versnellen. Er is urgentie, vraag en veel technologische innovatie. Nu de juiste aansluitingen nog. Maak de verbinding en spring op de boot. Morgen is allang begonnen.

#Springtij belofte 2019

Vorig jaar zijn enkele deelnemers van de Energieboot begonnen met het initiatief #springtijbelofte. Dit jaar zetten zij het voort. Is iedereen zijn belofte nagekomen? Bekijk hier alvast de preview.

Mooi nieuws!

De Energieboot breidt dit jaar uit en we gaan ons richten op drie thema’s!

Naast de reguliere boot waar ‘energie’ centraal staat, zal er dit jaar ook een waterboot en een circulaire boot afvaren. Dit doen we omdat we geloven dat voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die daadwerkelijk impact maken, kruisbestuiving nodig is. En kruisbestuiving ontstaat wanneer je mensen vanuit verschillende achtergronden, organisaties, generaties en sectoren bij elkaar zet, die één gezamenlijk doel nastreven: het versnellen van de transitie naar een duurzamer Nederland!