Skip to main content
Eventsnieuws

Gratis webinar 15 september Springtij manifest

By 10th september 2020september 15th, 2020No Comments

Politiek: vergeet het milde midden niet!

Springtij wil dit jaar de dialoog laten landen in concrete aanbevelingen aan politieke partijen. Over de noodzakelijke veranderingen in de landbouw, het waterbeheer, de energietransitie, de industriële omgeving, de inrichting en het gebruik van steden en de regio.

Dit vraagt om aanpassingen van het financieel economisch systeem en de sociale arrangementen. Deze aanpassingen moeten worden gebaseerd op een uitgebalanceerde visie op een evenwichtige samenleving. Een samenleving waarin individuele en collectieve waarden in balans zijn, waar het algemeen belang en eigen belang in evenwicht worden gebracht en waar de markt en de publieke sector subliem samenspel leveren. Deze visie op de samenleving vormt de basis het groen herstel en vraagt om leiderschap.

Dat vraagt om op een andere manier om te gaan met tegenstellingen en standpunten. Tegenstellingen die vaak kunnen leiden tot polarisatie. Van het kabinet wordt gevraagd om met het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld te slagen in de aanpak van de energietransitie, de aanpassing aan klimaatverandering, het tegengaan van verlies aan biodiversiteit, grondstoffenverbruik en verslechtering van milieukwaliteit. En dit gaat alleen met een breed draagvlak. Geen apocalyptische beelden en radicale taal, maar vertrouwen in een gewogen en deugdelijke aanpak.

De duurzaamheidsagenda van Springtij staat of valt bij een politiek breed gedragen boodschap die tot de verbeelding spreekt bij het milde midden van de samenleving. En waar van iedereen iets gevraagd wordt én iets gegeven wordt. Verduurzamen moet leiden tot nieuwe verbindingen

In de voorbereiding van Springtij gaan we op 15 september,  van 09.30 tot 11.00 in gesprek met Klaas van Egmond en Bart Brandsma over de deugd in het midden, omgaan met polarisatie en het goede leven.

Schrijf je in

Inschrijving gesloten.