Onze huidige partners
van de toekomst

HOOFDPARTNER

Rabobank x Springtij

Het vliegtuig, de gloeilamp, de computerbesturingssystemen die we nu gebruiken: de grootste uitvindingen zijn ontstaan door kennisdeling en doorontwikkeling. Vooruitgang gaat sneller als mensen en bedrijven informatie en ontwikkeling delen. De Rabobank is een coöperatieve bank. Samen optrekken, delen: het zit in onze roots. Wij willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Duurzame ontwikkeling.

Lees meer

Het was voor ons daarom vanzelfsprekend om gesprekspartner te zijn aan twee van de vijf klimaattafels voor het Klimaatakkoord. De afspraken van Parijs zijn onderdeel van onze beleidsplannen. We spannen daarom in om samen met klanten, overheden en maatschappelijke partners de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord verder vorm te geven. Het is voor ons dan ook vanzelfsprekend om partner te zijn van Springtij.

Dit jaar nemen wij nadrukkelijk onze rol in de verschillende opgaven die het programma van Springtij 2019 ons biedt, en we presenteren negen ondernemers die met innovatieve oplossingen een meer duurzamere wereld creëren. Drie van hen worden tijdens Springtij beloond met de Rabo Duurzame Innovatieprijs. Een springplank door samenwerking voor de innovaties die nodig zijn om onze gezamenlijke doelen te behalen.

PARTNERS