In drie minicolleges tijdens Springtij Café nam prof.dr.ir. IJM Imke de Boer van de Wageningen Universiteit ons mee in de verbeteringen voor de agrarische en natuurlijk omgeving.

Circulair voedselsysteem

Ruimteverdeling

Kringlooplandbouw

Deze minicollege’s van Imke zijn onderdeel van ons Springtij Café.

BEKIJK MEER SPRINGTIJ CAFE