Meebewegen met water voor de toekomst van Nederland

Omdat klimaatverandering mens en natuur bedreigt zijn fundamentele transities noodzakelijk. Een grote verbouwing van onze leefomgeving wacht, waarbij integraler handelen en intensief samenwerken noodzakelijk is. Alles vraagt daarbij om ruimte. Alles grijpt in op elkaar. Ook op het water-, bodem en ecosysteem.

In het doorlopende programma – In balans met Water leggen we een nieuw fundament onder het leven in Nederland, waarbij meebewegen met water -en alles dat daaraan verbonden is- als principe geldt.

Water is leidend voor een toekomstbesteding Nederland. Water zit in het hart van alle ruimtelijke beslissingen. Voor een duurzaam watersysteem is brede samenwerking nodig. In het doorlopende programma betrekken we verschillende perspectieven, geven we houvast voor het handelen en de samenwerking. Er zijn drie pijlers opgesteld om de breedte van de transitie te onderbouwen.

Pijler 1) Herwaarderen van water

Door de eeuwen zijn we zo vertrouwd geraakt met water dat we de waarde ervan uit het oog zijn verloren. We gaan herbronnen. Vanuit verschillende perspectieven (zoals integraliteit, economie, ecologie, techniek en innovatie, sociale rechtvaardigheid, houding en gedrag) komen we tot een nieuwe waardering van water voor de lange termijn. Deze herwaardering van water is de basis voor  de ruimtelijke en economische keuzes in Nederland die passen binnen de grenzen van het water-, bodem- en ecosysteem.

Pijler 2) Water stuurt: hoe dan?

Op de beperkte ruimte in Nederland worden van alle kanten claims gelegd. Denk aan de opgaven voor woningbouw, infrastructuur, energietransitie, natuurherstel en landbouw. De afgelopen decennia zijn we te veel uitgegaan van een maakbare ruimte. Bovendien moeten we voldoende ver in de tijd kijken om de echte dilemma’s te voelen. Hoe komen we tot een juiste afweging van deze claims en welke randvoorwaarden spelen daarbij een rol? Binnen dit doorlopende programma ontwikkelen we ontwerp- en inrichtingsprincipes op basis van het water-, bodem- en ecosysteem.

Pijler 3) Het waterspel van de 21e eeuw

Water is van ons allemaal. Voor water hebben we waterschappen en drinkwaterbedrijven opgericht; (bijna) de oudste organisaties in Nederland. Dat werkt(e) prima; we zijn een veilig land met perfect drinkwater. Nu staat het watersysteem steeds meer onder druk door conflicterende ruimteclaims en klimaatverandering. Alleen samen met anderen kunnen we een gezond watersysteem bereiken. Met verschillende spelers van buiten de watersector (bijvoorbeeld woningbouw en ruimtelijke ordening) ontwikkelen we nieuwe rollen en verantwoordelijkheden om zo synergie tussen de transities waar Nederland voor staat te bereiken. Een systemische aanpak voor het waterspel van de 21e eeuw.

 

Wil je meer weten over de activiteiten binnen ons doorlopende programma ‘In balans met water’? Stuur dan een e-mail naar Gerard Blom via mailto:gerard.blom@springtij.nu

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

In balans met water

Toekomstvisie naar de menselijke maat

Naar perspectieven voor gebieden én de mensen die er wonen en werken. Ervaringen en lessen…
In balans met water

Waddenzee als rechtspersoon

Springtij samen met Tjeerd de Groot, Jessica den Ouder, Tineke Lambooy, Jan van de Venis…
In balans met water

Springtij in de regio Zwolle | 30 juni 2023

Ben je klaar voor een spannend avontuur? Duik tijdens het Springtij-in-de-regio-Zwolle event, dat we op…
In balans met water

Op Waterbasis – Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Gepubliceerd: 28 juli 2021 Deltares,…
In balans met water
Nederland in 2120
In balans met water
After us the deluge | Kadir van Lohuizen
impressie 2021
Sander Mager en Annemieke Nijhof over Waterbeheer door Harm Edens
In balans met water
Limburgse waterbom kan ook elders in Nederland

Contactpersonen

Gerard Blom - Unit manager Zoetwatersystemen bij Deltares

Gerard Blom

Loods Tallship In balans met Water

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.