Industriële &
Bedrijfsomgeving

Voor industrie en bedrijfsleven is verduurzaming een gegeven, welke ook kansen en voordelen biedt. De waaromvraag ligt achter ons, nu gaat het om de hoe, wie en wanneer-vragen. En om financieringsvragen en de vragen over een gelijk speelveld. Samenwerking van bedrijven, ook uit verschillende sectoren, is daarbij belangrijk. Daarnaast is er een veranderende vraag vanuit de maatschappij m.b.t. de rol van bedrijven en industrie.

Overheidsdoelstellingen zijn ambitieus, NGO’s zijn ongeduldig en industrie en bedrijven willen een positieve(re) rol spelen in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in een toekomstbestendige wereld. De Nederlandse industrie en bedrijven hebben grote plannen op het gebied van de energie-transitie, de circulaire economie en grondstoffentransitie. De plannen worden gedreven door het klimaatprobleem en het besef dat de lineaire economie niet langer houdbaar is.

Op Springtij gaan we deze ambities verder helpen en verkennen we twee paden:
circulaire bedrijven en de positie van duurzame  industrie en bedrijven in onze samenleving.

Een circulaire economie zorgt voor een slimme omgang met grondstoffen, voor een gezonde en bloeiende leefomgeving en mindere afhankelijkheid van nieuwe grondstoffen. Doel is dat we in de toekomst welvarend leven op een gezonde planeet, met een duurzame economie. Circulaire bedrijven zien afval als nieuwe grondstof. Producten en materialen worden steeds opnieuw gebruikt, op een kwalitatief gelijkwaardig niveau, geen downcycling. Voor productie en vervoer wordt duurzame energie ingezet en producten passen bij lokale omstandigheden, diversiteit i.p.v. standaardisering.

Laten we niet vergeten dat sommige industriële sectoren al forse resultaten hebben bereikt op het gebied van de energietransitie. De plannen die ze nu maken richting klimaatneutraliteit zijn vaak een combinatie van elektrificatie, waterstof en CCS en daarvoor wordt samengewerkt met bedrijven in de keten en in andere sectoren en met netbeheerders en energiebedrijven. Los van de duurzaamheidsplannen kijkt het bedrijfsleven ook naar hun plek in de samenleving. Springtij zal dit jaar aan het werk gaan met de vraag wat de plek is van de industrie in de samenleving en we gaan aandacht besteden aan de organisatie van de samenwerkingen, aan de relatie van de industrie met natuur en biodiversiteit en aan innovatieve plannen en concepten.

Ben jij ook bezig met het verduurzamen van de industrie en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.

ONZE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN

De invalshoek ‘Industriële & Bedrijfsomgeving’ bestaat uit één Tallship “Circulaire bedrijven” (meerjarig programma) en één Skûtsje “Bedrijven in de samenleving” (eenjarig programma).

Tallship
Circulaire bedrijven

In het Tallship gaan we kijken wat de noodzakelijke stappen zijn om van ambitieuze doelstellingen naar versnelling van de implementatie te komen. Wat zijn de systeemfouten die op dit moment nog een circulaire economie in de weg staan? Hoe kunnen we bedrijven ondersteunen om de kringloop daadwerkelijk te sluiten?

Onderwerpen die aan de orde komen zijn bijv.: circulair ontwerpen, materiaal pasporten, producentenverantwoordelijkheid, samenwerking in ketens, circulair inkopen, marktprikkels en financiering, nieuwe businessmodellen en de internationale en Europese context.

Lees meer

Skûtsje “Bedrijven in de samenleving”

In een drieluik van sessies wordt de plek van en relatie tussen industrie/bedrijven en samenleving belicht. Dat doen we met bedrijven, werknemers, maatschappelijke groeperingen, vanuit de industriële clusters en we luisteren naar toekomstige generaties.

Samenwerking en regie

In een sessie gaan we in op de samenwerking van bedrijven en op regie en systeemintegratie in de energietransitie. Wat is houdt dat in? Wie zijn betrokken, hoe vullen we dat in en welke probleem lossen we hiermee op? Aan de hand van inspirerende en leerzame voorbeelden gaan we hierop in.

Relatie natuur en industrie

De wijze waarop ‘we’ de natuur gebruiken is destructief en moet anders. Dat komt mede omdat we ons geen onderdeel voelen van die natuur. We gaan in op de relatie van de industrie en natuur en op biobased solution. Ook gaan we kijken wat de industrie kan leren van de natuur en hoe die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de duurzame vraagstukken.

De industrie in 2050 zal er totaal anders uitzien dan de huidige industrie. De vraag is welke industrie Nederland dan heeft en hoe we daar komen.

CO2 emissies

CO2-emissies gaan we te lijf door de uitstoot te verminderen, terwijl we door blijven gaan met het winnen van fossiel waarvan een groot deel uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt. Dat kan en moet anders. We gaan kijken welke oplossingen daarvoor zijn.

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Industriële en bedrijfsomgeving

Dame Ellen MacArthur – Circular economy for a better planet

Dame Ellen MacArthur shares her vision of a circular economy for a better planet. World…
Industriële en bedrijfsomgeving

Michael Braungart – TEDx – How to celebrate a positive footprint

Professor Dr. Michael Braungart wants to develop products and production processes, which eliminate waste. The…
Industriële en bedrijfsomgeving

Michael Braungart – EPEA – Changemakers

Michael Braungart (founder of Cradle to cradle principle) talks about designing healthy products to create…
Carolien Gehrels- Arcadis
Industriële en bedrijfsomgeving

Carolien Gehrels – Arcadis – infrastructuur industrie

De industrie helpt onze klimaatdoelen te halen. Carolien Gehrels sprak op Springtij over het Taskforce…

LOODSEN

Kim Nackenhorst

Loods Industriële & Bedrijfsomgeving. Tallship: Circulaire bedrijven. Loods Economische & Financiële transformatie

Hans Wiltink

Loods Industriële & Bedrijfsomgeving. Skûtsje: Industrie

KOM NAAR
SPRINGTIJ FORUM 2021

Ben jij ook bezig met het verduurzamen van de industrie en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.
Lees meer over het forum

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.