Informatie
voor de pers

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten.

Wanneer vindt Springtij Forum plaats?

Springtij Forum 2020 is van donderdag 24 t/m zaterdag 26 september op Terschelling.

Aanvragen persaccreditatie Springtij

Voor het aanvragen van je persaccreditatie neem contact op met Esther Tamboer via esther@springtij.nu .  

  • Het is aan Springtij om te beslissen over het al dan niet toekennen van persaccreditaties.
  • Na accreditatie ontvang je een link om je gratis in te schrijven voor Springtij Forum.
  • Springtij vergoedt geen reis- en verblijf. Je wordt verzocht zelf accommodatie te regelen.

Vertrouwelijkheid tijdens Springtij Forum

Tijdens Springtij Forum worden de Chatham House Rules gehanteerd. Dit betekent dat de pers en deelnemers vrij zijn om ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker, noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld. Springtij tilt zwaar aan deze regel, aangezien zij mensen in staat stelt om te spreken als individu, om van gedachten te wisselen die misschien niet die van hun organisaties uitdrukken en zo de vrije discussie aanmoedigt. Wij verlangen dat de Pers zich aan deze huisregels houdt.

Hoe gaan wij om met de persoonlijke gegevens van onze deelnemers en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Downloads

Springtij Forum Logo's
380KB .zip fileDownload
Springtij Forum Thema 2020
Springtij Forum Programmaopzet 2020
Springtij Logo Animatie met Alpha Kanaal
MOV fileDownload
Campagnebeeld 2020
Sense of place beelden
Interventie beelden
Sfeerbeelden