Informatie
voor de pers

Springtij verenigt mensen die echt een verschil kunnen maken in de duurzame transitie. Zoals visionairen, ontwerpers, financiers, ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten.

Graag nodigen we je uit om verslag te komen doen van Springtij Forum 2019.

Wanneer vindt Springtij Forum plaats?

Springtij 2019 is van donderdag 26 t/m zaterdag 28 september op Terschelling

Perscontactpersoon Springtij

Graag nodigen we je uit om verslag te komen doen van Springtij. Voor meer informatie over je accreditatie, tips voor sessies of interviews met specifieke personen, neem contact op met Esther Tamboer via esther@springtij.nu  

  • Het is aan Springtij om te beslissen over het al dan niet toekennen van persaccreditaties.
  • Na accreditatie ontvang je een link om je gratis in te schrijven voor Springtij Forum.
    Tevens ontvang je een Springtij Perskit met beeldmateriaal, overzicht en informatie van de sessies en toegang tot foto’s.
  • Van geaccrediteerde journalisten wordt verwacht dat zij verslag doen van Springtij Forum in de media waarvoor zij werkzaam zijn.
  • Verslaglegging van Springtij Forum dient na publicatie zo spoedig mogelijk opgestuurd te worden
  • Springtij vergoedt geen reis- en verblijf. Je wordt verzorgd zelf accommodatie te regelen.

Vertrouwelijkheid tijdens Springtij Forum

Tijdens Springtij Forum worden de Chatham House Rules gehanteerd. Dit betekent dat de pers en deelnemers vrij zijn om ontvangen informatie te gebruiken, maar noch de identiteit noch de connectie van de spreker, noch die van een andere deelnemer, mag worden onthuld. Springtij tilt zwaar aan deze regel, aangezien zij mensen in staat stelt om te spreken als individu, om van gedachten te wisselen die misschien niet die van hun organisaties uitdrukken en zo de vrije discussie aanmoedigt. Wij verlangen dat de Pers zich aan deze huisregels houdt.

Hoe gaan wij om met de persoonlijke gegevens van onze deelnemers en medewerkers? Je leest het in deze privacyverklaring.

Persberichten

Downloads

Springtij Forum Logo's
380KB .zip fileDownload
Springtij Forum Thema Afbeelding
2MB PNG fileDownload