Economische & Financiele Transformatie

Het wordt steeds duidelijker: we kunnen zo niet doorgaan. Het systeem kraakt aan alle kanten, we overschrijden de draagkracht van de aarde en de sociale ongelijkheid neemt toe. Het groei paradigma en de consumptiewaan van de afgelopen decennia zijn niet langer houdbaar. Het is hoog tijd voor een grondige systeemverandering. Naar een rechtvaardig, ecologisch en sociaal verantwoord en duurzaam systeem. Hiervoor zijn stimulerende en regulerende maatregelen nodig.

De kredietcrisis van 2008 en recenter de coronacrisis, hebben de problemen verder blootgelegd. Het economische en financiële systeem vormen de kern van de problemen en er is sprake van toenemende erkenning en besef dat het fundamenteel anders moet.
De hervorming gaat over de manier van denken over de economie, de manier waarop we beslissingen nemen in het bedrijfsleven en in de politiek en de definitie van ‘wat belangrijk is’.
Ook heeft het nauw verband met het aanpakken van machtsongelijkheid en het democratischer organiseren van onze samenleving. Er zijn steeds meer initiatieven wereldwijd die een ander economisch en financieel systeem nastreven. De beweging is in gang gezet, de vraag is of we op tijd zijn. Er is behoefte aan versnelling.

sessies op forum

De volgende werksessies over Economische & Financiële transformatie  werden afgelopen jaar op Springtij Forum gehouden.

1. Brede Welvaart: Van concept naar praktijk

Brede Welvaart kan het nieuwe kompas zijn voor een nieuwe economie. Was eerst groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) het streven, nu wordt dat het streven naar brede of echte welvaart. Het concept wordt al naar de praktijk vertaald. De waardenverschuiving van de afgelopen tientallen jaren (van wederopbouw = productiegroei, naar brede welvaart) wordt in meetbare doelen omgezet.

Maar als dat de nieuwe doelen worden, wat moet er dan zoal veranderen in instituties, beleid, financiering en de reële economie die goederen en diensten voortbrengt?
Is er een ‘theory of change’ die naar brede welvaart leidt?

2. De rechter redt de natuur

In Nederland en in het buitenland heeft de rechter in de afgelopen jaren verschillende keren de wettelijke zorgplicht van overheden en ook bedrijven om mensenrechtenschendingen als gevolg van klimaatverandering te voorkomen erkend. De stemmen dat de huidige duurzaamheidsuitdagingen zo bedreigend zijn dat internationale wetgeving nodig is worden steeds luider. Er is een groeiende beweging die zich ervoor inzet dat ecocide in het internationaal strafrecht erkend wordt als een misdrijf, net als genocide en oorlogsmisdaden.

In deze sessie gaan we onderzoeken wat de consequenties ervan zouden zijn als het huidige recht wezenlijk wordt aangepast en hoe we gaan zorgen voor een goede transitie. We nemen de Waddenzee als voorbeeld. Daar spelen dilemma’s natuur en economie, maar ook ‘natuur en natuur’: een kabel door het Waddengebied kan nodig zijn voor de transitie, maar roept ook protesten op. Wat kan het recht, wat kan de rechter?

3. De rol van banken en verzekeraars in de transitie

We weten dat we naar een ander systeem toe moeten en ook daadwerkelijk al gaan. In grote lijnen weten we ook hoe de nieuwe modellen eruit zou moeten zien. Maar waarom lukt het niet? We kijken naar de ‘knoppen’ in de bankensector en in het verzekeringswezen waaraan we moeten draaien om de veranderingen mogelijk te maken.

Kunnen we de echte dilemma’s boven tafel krijgen? Open, respectvol, en oplossingsgericht? Analytisch en beschouwend in plaats van moraliserend vanaf de ‘moral highground’? Hoe om te gaan met stranded assets: geld dat vastzit in investeringen die overbodig worden of geen bestaansrecht meer hebben? Investeringfondsen zoeken kansrijke projecten: hoe komen er aanzienlijk meer bij? Regelgeving snoert vast in het verleden en biedt geen ruimte te bieden voor vernieuwing. Wie is de uitdager van ‘buitenaf’? Wat kan DNB betekenen als ‘aanjager’ van veranderingen? Omwille van financiële stabiliteit moet de sector om.

4. Springtij als living lab, casus biodiversiteit

De financiële sector is nu sterk in beweging rond biodiversiteit. De werkgroep biodiversiteit onder De Nederlandsche Bank vindt zijn oorsprong op Springtij. In deze sessie gaan we onderzoeken wat er de afgelopen jaren is gebeurd, welke systeemveranderingen nu zichtbaar zijn en ook welke vragen, uitdagingen en volgende stappen zien we voor de komende tijd voor ons.

Hoe realiseren we dat investeren met positieve biodiversiteitsimpact de standaard wordt? Hoe kunnen we gebiedsgerichte investeringen in biodiversiteit als cruciaal onderdeel van brede welvaart goed van de grond krijgen? Welke innovaties in het financiële systeem zijn daarvoor nodig en wie heeft daarvoor de sleutel? We verkennen de mogelijkheden en kansen van publiek-private samenwerking en gezamenlijk commitment vanuit overheid en bedrijfsleven.

LOODSEN

Kim Nackenhorst

Loods Economische & Financiële transformatie.

Jan Paul van Soest

Co-Loods Economische & Financiële transformatie.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.