Leiderschap

Leiderschap is dat wat van waarde is.
Corona heeft ons (nogmaals) laten inzien dat de stem van de burger voor draagvlak en de stem van de natuur voor een veerkrachtig ecosysteem belangrijk zijn in de grote mondiale vraagstukken waar we voor staan.

We hebben een nieuw evenwicht te vinden waarbij, overheid, bedrijfsleven en als nieuwe loot de burger leiderschap hebben te tonen.
Hoe verhouden deze drie zich tot elkaar en wat is de nieuwe regie rol van de overheid en bestaat er burgerleiderschap?

Corona heeft ons laten zien dat wat van waarde is ook kan. De lucht werd schoner, het water helderder, we konden de vissen zien zwemmen, thuiswerken, tijd hebben voor je gezin, je dierbaren, de waarde van een goed werkend gezondheidssysteem, de waarde van onderwijs, de waarde van de toekomst.

De uitzonderlijke situatie waar we ons in bevonden en bevinden zorgde in het begin van corona voor dat veel dingen gebeurden zonder georganiseerd leiderschap. Nu vraagt het leiderschap om dat wat van waarde is ook verder te brengen. De waarde van een gezond ecologisch systeem en een gezond sociaal systeem is alleen maar sterker en evidenter geworden.

We bevinden ons (nog) in een falend neo-liberaal systeem met een eenzijdige nadruk op alleen financiële waarde. Ecologische en sociale waarden doen hierin niet mee. Hoe kunnen we de stemmen die we eerder niet hoorden blijvend gehoor geven? Het vraagt leiderschap om de lessen die we nu leren ten goede in te zetten. Overheid, bedrijfsleven en de burger hebben allen voldoende ambities en mooie beloftes voor een betere samenleving.

Op Springtij onderzochten we deze nieuwe vormen verder: wat vraagt dit van de burger, de overheid en het bedrijfsleven? Kan burgerleiderschap een mogelijkheid zijn voor meer draagvlak en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opgave waar we voor staan?

sessies op forum

Op Springtij Forum kwamen de volgende Leiderschap sessies aan bod.

1. Burgerleiderschap:
in Actie!

Nederland staat voor grote opgaven: de energietransitie, verduurzaming van de landbouw, herstel van de biodiversiteit, verstedelijking en klimaatadaptatie. De urgentie en onvrede over het uitblijven van handelen door de overheid en het bedrijfsleven neemt toe. Hoe beweging te krijgen in deze gestolde dynamiek tussen publiek – privaat en een toekijkende burger?

Een gestolde dynamiek vraagt om andere manieren van organiseren.. Is Burgerleiderschap de missende sleutel voor het effectief uitvoeren van de grote opgaven waar we voor staan? En zo ja, hoe werkt dat dan?

We gaan in deze sessie op een interactieve manier burgerleiderschap onderzoeken aan de hand van de waarden die wij als burger aan een gebied toekennen en hoe we als burger onszelf kunnen organiseren in gebiedscoöperaties. Burgerleiderschap in actie!

Met: Gerda Lenselink (Deltares), Li An Phoa (ovb), Albert Corporaal Henk Willem Tiktak. 

2. Burgerleiderschap:
zorgt voor een waarde gedreven samenleving

In een omgevingsopstelling gaan we verkennen hoe burgerleiderschap zich kan verhouden tot alle bestaande bestuursvormen. Zijn gebiedscoöperaties waarin burgers zich verenigen de schakel voor het borgen en continueren van een integrale langetermijnvisie en een waarde gedreven samenleving?

We doen een beroep op ons voorstellingsvermogen om te zien hoe dit zou kunnen werken. Door middel van een opstelling toetsen en nieuwe informatie ophalen over vragen als:

  • Zorgt burgerleiderschap georganiseerd in gebiedscoöperaties voor een nieuwe dynamiek en doorbreekt de publiek – privaat dynamiek?
  • Kunnen gebiedscoöperaties een effectieve verbindende eenheid zijn tussen Nederland staatrechtelijk ingedeeld en Nederland natuurlijk ingedeeld?

Met: Barbara Hoogenboom (Hellinger instituut). 

3. Van Energieverslaving naar Energiebewustzijn

Is de energietransitie een excuus om te blijven doen wat we deden? Brengt het de klimaatdoelen eigenlijk wel dichterbij? Of is een andere levensstijl nodig? Wat is een ‘natuurlijk energiepatroon’? Wat brengt dat ons?

Onze oneindige behoefte aan energie, dempt voortdurend de impact van de energietransitie. Wordt het niet tijd om naar het onderliggende probleem, onze groei- en energieverslaving te kijken? Een groeiende acceptatie van Brede Welvaart biedt misschien handvatten.
We moeten dat nog doorvertalen naar ons energiegedrag? De natuur gebruikt de energie die voorhanden is, kunnen we daar niet veel meer van leren? Kunnen we meer meebewegen met de vraag en aanbod van de natuurlijke energie? Hoeveel technologie en kapitaal zou dat niet schelen!

Kortom; we lanceren op Springtij het begrip Energiebewustzijn.

Met: Chris Zijdeveld (was wethouder ruimtelijke ontwikkeling bij Schiedam) Emiel Bodewes (Alliander), Saskia van den Muijsenberg BiomimicryNL) Sander Heine (Correspondent/fantoomgroei). 

4. Wet redt CEO

Bedrijven en ondernemers willen een ‘force for good’ zijn en bijdragen aan de oplossingen van problemen in plaats van ze te creëren en te versterken. Hoogleraar Jaap Winter heeft met 25 hoogleraren Ondernemersrecht een voorstel geschreven voor een wettelijke taakuitbreiding van bestuurders en commissarissen door middel van een verantwoording in het jaarverslag. Geeft dit CEO’s bestuurders en commissarissen het gewenste ‘equal playing field’? Geeft het wetsvoorstel kaders waarin de ambities en zorgen als mens samenvallen met je functie en rol?

In een open gesprek met CEO’s, bestuurders en commissarissen gaan Maria van der Heijden en Jolande Sap in op de vraag hoe je als mens in je bestuurders en/of commissarissenrol antwoord geeft op de grote uitdagingen in de wereld. In hoeverre valt dit samen met je functie? En hoe ga je om met mogelijke tegenstrijdigheden? Helpt de wet de CEO?

Met: Jaap Winter (Erasmus University), Maria van der Heijden (MVO NL),
Jolande Sap (KPN). 

5. Luister en vind jouw ruimte voor verandering

Om impact te maken en verandering te weeg te brengen moet je bewegen, beweging in een andere richting dan soms van je verwacht of gevraagd wordt. In die beweging wordt vaak duidelijk dat bepaalde systemen in organisaties en de samenleving hardnekkigers zijn dan gedacht. Waar starters het gevoel kunnen hebben tegen een muur op te lopen kunnen leidinggevende en CEO’s beperkt worden in hun bewegingsruimte door de diversiteit aan belangen. Het kunnen we elkaar vanuit fris perspectief helpen om de beweegruimte te vinden waar we naar op zoek zijn?

In een interactieve sessie waarbij jongeren leidinggevenden systemisch coachen en andersom gaan beide met elkaar zoeken naar die ruimte? Waar zit de ruimte om grenzen op te rekken, om bold beslissingen te maken? Door samen te zoeken, te verwonderen en te luisteren ontstaat nieuwe onbekende ruimte voor verandering.

Met: Groene Vloot, Maria van der Heijden (MVO NL), Pepita Zonderop (Frisse Blikken), Barbara Hoogenboom (Bert Hellinger Instituut). 

6. Transitie natuurlijk!

Ons hele leven hebben we te maken met transities. Ons leven zit immers vol met overgangen. Van kind naar volwassene en misschien krijgen van kinderen, de overgangen in de seizoenen, de overgang tussen dag en nacht, enzovoort. Terwijl de grote maatschappelijke opgaven ons kunnen verlammen, niet weten wat te doen, zijn we wel vertrouwd met de dagelijkse en jaarlijkse overgangen. Wat kunnen we leren van de transities waar we al vertrouwd mee zijn? Hoe kunnen we meer leven met de natuurlijke ritme van de seizoenen welk inzicht geeft het voor ons leiderschap om dit ritme mee te nemen in (persoonlijke) ontwikkeling en organisatieontwikkeling?

Bertram Lammers neemt ons mee naar het strand om op een bijzondere manier een individuele en gezamenlijke reis te maken door jouw leiderschapsvraag- stukken. Met drum, stilte, oefeningen en uitwisseling ervaar je de kennis en wijsheid van de oude natuurlijke transities. En hoe we deze ervaringen mee kunnen nemen naar de grote transities in de samenleving van nu.

Met: Bertram Lammers (ITIP).

LOODS

Jolanda van der Veen

Loods Leiderschap

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.