Toekomst voor de ruimte

Ruimte is schaars in Nederland. Lang konden we dat door overleg (‘polderen’) en doordachte planning plooien. Die tijd is voorbij. De optelsom van claims voor natuur, woningen, landbouw, hernieuwbare energie, klimaatadaptatie kan simpelweg niet meer uit.

We zullen slimmer functies moeten gaan combineren en scherpe keuzes formuleren, zodat het niet alleen nu ‘past’, maar ook voor onze kinderen in 2100.  

Ruimtelijke ordening staat ferm op de agenda. In het maatschappelijk debat, maar ook in Den Haag, waar een Ministerie van VROM weer overwogen wordt. Het knelt en dat doet zich voelen. Bij starters die geen woning meer kunnen vinden en boeren die hun levenswinning bedreigd zien.

“Een integrale afweging” maken, dat was altijd het bestaansrecht van de ruimtelijke ordening. En juist nu is die afweging belangrijker dan ooit. Niet alleen ruimtelijk (waar moet wat komen?), maar ook temporeel (hoe zorgen we dat die inrichting in 2100 ook nog klopt?).

Maar hoe gaan we dat doen? Zeker, het Rijk zal een regierol hebben, maar niemand verlangt terug naar een alwetend ministerie, de cruciale opgave is om veel meer vanuit de samenleving aan de lange termijn van Nederland te gaan plannen.

Ben jij ook bezig met de ruimtelijke indeling en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.

sessies op forum

Op Springtij verkennen we hoe vanuit de samenleving aan de lange termijn van Nederland te gaan plannen. Door gesprekken te voeren die normaal niet gevoerd worden. Door onconventionele stemmen aan het woord te laten. Door visionair te durven zijn om het goede te kunnen doen op de korte termijn.  

De volgende ‘Toekomst op Ruimte’ sessies kun je verwachten.

1. Zompige paden naar 2171

Onze overgrootouders schiepen Nederland. Woeste gronden werden landbouwareaal, de Zuiderzee transformeerde tot IJsselmeer, in weilanden verrezen woonwijken. En nu beïnvloeden wij het landschap voor hen die in 2171 de delta bewonen.

Hoe komen we daar? Op het strand bewandelen we de paden naar de toekomst. De stem van het landschap loopt met ons mee.

In samenwerking met: Sense of Place Water & Zee en
Met: Marjolijn Haasnoot (Deltares), Wouter Veldhuis (College van Rijksadviseurs) en Jannemarie de Jonge (College van Rijksadviseurs).

2. Grond voor een Rechtvaardige Samenleving

Grond: we hebben er te weinig van. Woningen, water, natuur, energie – het past allemaal niet meer. Degenen die wel een stukje grond hebben, bijvoorbeeld onder hun huis, profiteren daar flink van. Huizenprijzen schieten door het dak, sociale ongelijkheid neemt toe. Moet en kan het anders? Ja.

In deze sessie onderzoeken we hoe. Bijvoorbeeld door een oud, maar door experts bejubeld, idee af te stoffen: de grondbelasting.

Met: Edwin Buitelaar (PBL), Wouter Veldhuis (College van Rijksadviseurs).

3. De Natuurlijke Stad
van de 21e eeuw

In welke stad willen wij leven? De stad van de 19e eeuw was een stad van industriële ontwikkeling gekoppeld aan grote armoede. De stad van de 20e eeuw van de sociale democratie, functioneel modernisme, de opkomst van de auto en de suburb. Iedere eeuw had zo zijn streefbeeld. En nu?

Wij testen het streefbeeld van de stad van sociale en ecologische samenhang. De natuur centraal: geen beton, maar hout, geen airco maar verkoeling door bomen, geen stilstaand blik, maar wilde plantsoentjes. Maar ook met elkaar: we leven anders samen. Misschien wonen we wel kleiner, maar bruist het publiek domein. Bezit vinden we opnieuw uit, een deeleconomie zoals die ooit bedoeld was. De tegenstelling tussen stad en platteland vervliegt. Op basis van voorbeelden, filosofische inzichten en ontregelende vormen krijgt de stad van de 21e eeuw op Terschelling vorm.

Met: Maarten Hajer (Universiteit Utrecht). 

4. Negen Bevrijdende Beslissingen voor de Ruimtelijke Ordening

Een nieuw kabinet zal ingrijpende beslissingen moeten nemen over de inrichting van de ruimte. Mobiliteit, wonen, energie, biodiversiteit – als we nu niet kiezen zadelen we generaties na ons op met een gigaprobleem.

We helpen de komende generaties met negen bevrijdende beslissingen. In de sessie praten en schreeuwen onze kinderen en kleinkinderen mee.

Met: Rosemarie Bastianen (Ministerie van Binnenlandse Zaken).

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Toekomst voor de ruimte

Op Waterbasis – Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem

Grenzen bereikt aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem. Gepubliceerd: 28 juli 2021 Deltares,…
nieuws

Jong & Duurzaam | Stad van de Toekomst

Onze Loods Peter Pelzer te gast bij "Jong en duurzaam" Marit en Elaine van de…
Toekomst voor de ruimte

De urgentie van de lange termijn

Voorbij de horizon van de toekomst kijken naar de inrichting van ons land. Dat is…
Toekomst voor de ruimte

In de regio wordt het tastbaar

Kersvers Rijksadviseur Wouter Veldhuis mist een gezamenlijk toekomstperspectief om de juiste keuzes te maken. Zijn…

LOODS

Peter Pelzer

Peter Pelzer

Loods Toekomst voor de ruimte

KOM NAAR
SPRINGTIJ FORUM 2021

Ben jij ook bezig met ruimtelijke indeling en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.
Lees meer over het forum

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.