Toekomst voor de ruimte

Ruimte is schaars in Nederland. Lang konden we dat door overleg (‘polderen’) en doordachte planning plooien. Die tijd is voorbij. De optelsom van claims voor natuur, woningen, landbouw, hernieuwbare energie, klimaatadaptatie kan simpelweg niet meer uit.

We zullen slimmer functies moeten gaan combineren en scherpe keuzes formuleren, zodat het niet alleen nu ‘past’, maar ook voor onze kinderen in 2100.  

Ruimtelijke ordening staat ferm op de agenda. In het maatschappelijk debat, maar ook in Den Haag, waar een Ministerie van VROM weer overwogen wordt. Het knelt en dat doet zich voelen. Bij starters die geen woning meer kunnen vinden en boeren die hun levenswinning bedreigd zien.

“Een integrale afweging” maken, dat was altijd het bestaansrecht van de ruimtelijke ordening. En juist nu is die afweging belangrijker dan ooit. Niet alleen ruimtelijk (waar moet wat komen?), maar ook temporeel (hoe zorgen we dat die inrichting in 2100 ook nog klopt?).

Maar hoe gaan we dat doen? Zeker, het Rijk zal een regierol hebben, maar niemand verlangt terug naar een alwetend ministerie, de cruciale opgave is om veel meer vanuit de samenleving aan de lange termijn van Nederland te gaan plannen.

Ben jij ook bezig met de ruimtelijke indeling en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.

ONZE BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN

Op Springtij verkennen we hoe vanuit de samenleving aan de lange termijn van Nederland te gaan plannen. Door gesprekken te voeren die normaal niet gevoerd worden. Door onconventionele stemmen aan het woord te laten.
Door visionair te durven zijn om het goede te 
kunnen doen op de korte termijn.  

Visie en regie: voorbij de lege frasen

Een ontwikkelaar bedoelt echt wat anders met regidan een lokale protestbeweging die een bos wil beschermen. Wat voor sturing hebben we nodig in de 21e eeuw? En om visie wordt al net zo vaak geroepen, maar hoe scherper die visie, hoe uitsluitender. Hoe komen we tot visies die mensen samenbrengen én verandering in gang zetten? 

Temporele ordening

We hebben het vaak over ruimtelijke ordening – wat komt waar? – maar we moeten ook veel meer temporeel gaan ordenen. Wat komt waar wanneer? Denk aan een pauzelandschap als Rijnenburg of voorsorteren op mogelijke zeespiegelstijging.  

Het evolutionair potentieel van het heden

De toekomst is er al, alleen is ze soms goed verstopt. Welke innovatieve ruimtelijke praktijken moeten we verder verfijnen en opschalen?
Biobased bouwen bijvoorbeeld, met hout in plaats van beton als drager. En de pandemie liet zien dat heel ander woon-werkgedrag mogelijk was, wat kan daarvan blijven?  

Eerlijke gesprekken

We praten in de ruimtelijke ordening veel, maar voeren lang niet altijd de goede bespreken. Hoe kan de dialoog minder vanuit eigenbelang gevoerd worden en meer vanuit het collectief belang? En welke ongehoorde stemmen zitten er eigenlijk nauwelijks aan tafel?  

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Toekomst voor de ruimte

De urgentie van de lange termijn

Voorbij de horizon van de toekomst kijken naar de inrichting van ons land. Dat is…
Toekomst voor de ruimte

In de regio wordt het tastbaar

Kersvers Rijksadviseur Wouter Veldhuis mist een gezamenlijk toekomstperspectief om de juiste keuzes te maken. Zijn…
Toekomst voor de ruimte

De kathedralenbouwers

Frank van Oort bespreekt The Good Ancestor van Roman Krznaric over de noodzaak om het…
Agrarische en natuurlijke omgeving

Samen werken aan regie op ruimte

Naar een vitaal platteland, gezonde bodems en duurzame voedselproductie Utrecht, 31 maart 2021. STICHTING TRANSITIECOALITIE…

LOODS

Peter Pelzer

Peter Pelzer

Loods Toekomst voor de ruimte

KOM NAAR
SPRINGTIJ FORUM 2021

Ben jij ook bezig met ruimtelijke indeling en wil je, in een omgeving van kunst, kennis en natuur, deelnemen aan het gesprek om zo de duurzame transitie te versnellen?
Schrijf je dan gelijk in voor Springtij Forum 2021. 22-24 september op Terschelling.
Lees meer over het forum

Schrijf je in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis niets

Schrijf je in voor de mailinglijst en ontvang updates en uitnodigingen.