Leiderschap

Leiderschap is dat wat van waarde is.
Corona heeft ons (nogmaals) laten inzien dat de stem van de burger voor draagvlak en de stem van de natuur voor een veerkrachtig ecosysteem belangrijk zijn in de grote mondiale vraagstukken waar we voor staan.

We hebben een nieuw evenwicht te vinden waarbij, overheid, bedrijfsleven en als nieuwe loot de burger leiderschap hebben te tonen.
Hoe verhouden deze drie zich tot elkaar en wat is de nieuwe regie rol van de overheid en bestaat er burgerleiderschap?

Corona heeft ons laten zien dat wat van waarde is ook kan. De lucht werd schoner, het water helderder, we konden de vissen zien zwemmen, thuiswerken, tijd hebben voor je gezin, je dierbaren, de waarde van een goed werkend gezondheidssysteem, de waarde van onderwijs, de waarde van de toekomst.

De uitzonderlijke situatie waar we ons in bevonden en bevinden zorgde in het begin van corona voor dat veel dingen gebeurden zonder georganiseerd leiderschap. Nu vraagt het leiderschap om dat wat van waarde is ook verder te brengen. De waarde van een gezond ecologisch systeem en een gezond sociaal systeem is alleen maar sterker en evidenter geworden.

We bevinden ons (nog) in een falend neo-liberaal systeem met een eenzijdige nadruk op alleen financiële waarde. Ecologische en sociale waarden doen hierin niet mee. Hoe kunnen we de stemmen die we eerder niet hoorden blijvend gehoor geven? Het vraagt leiderschap om de lessen die we nu leren ten goede in te zetten. Overheid, bedrijfsleven en de burger hebben allen voldoende ambities en mooie beloftes voor een betere samenleving.

Op Springtij onderzochten we deze nieuwe vormen verder: wat vraagt dit van de burger, de overheid en het bedrijfsleven? Kan burgerleiderschap een mogelijkheid zijn voor meer draagvlak en het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opgave waar we voor staan?

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

impressie 2021

Nu terug te kijken: Wees moedig in je ongemak | Typhoon

"Is er ruimte voor mij aan tafel of wordt er over mij gesproken? Zeg nooit,…
impressie 2021

Luister naar de Jonge Generatie

De jonge generatie gaat de gevolgen dragen van de klimaatverandering. Maar zij hebben nu de…
Agrarische en natuurlijke omgeving

Listen to Jojo Mehta – The unheard voice of the earth

Listen to the (unheard) voice of the Earth. Michel van Kats spoke on Springtij Forum…
impressie 2021

Luister naar Werner Schouten – De ongehoorde stem van de toekomst

Luister naar de ongehoorde stem van de Toekomst. Michel van Kats sprak op Springtij Forum…
impressie 2021
Onze man uit Deventer | Özcan Akyol
Mariëtte Hamer Spreker Springtij Forum 2021
Leiderschap
Luisteren naar de formatie | Mariëtte Hamer
Jojo Metha - plenaire spreker - Springtij Forum 2021
Agrarische en natuurlijke omgeving
Ecocide law: guardrail & guidance system | Jojo Mehta
Leiderschap
Ambassade van de Noordzee
Leiderschap
Missiegedreven innovatiebeleid vraagt samenwerking tussen lokaal en nationaal niveau
Leiderschap
Henry Mintzberg – PPPPs for Climate Change
Leiderschap
SSIR – Time for the plural sector
Financieel economisch transformatie
Zorgplicht voor bestuurders en commissarissen tot verantwoorde deelname aan het maatschappelijk verkeer

LOODS

Jolanda van der Veen

Loods Leiderschap

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in