Toekomst voor de ruimte

Ruimtelijke beslissingen zijn in belangrijke mate onomkeerbaar. Als een polder eenmaal in een woonwijk of cluster distributiedozen is veranderd, draaien we dat niet zomaar meer terug. Net zoals een hoogspanningsnet, spoorlijn of snelweg er voor decennia ligt.

Dat betekent niet dat we dan maar niets moeten doen. Daarvoor zijn de uitdagingen te groot, of het nu gaat over wonen, de energietransitie, zeespiegelstijging of biodiversiteit. Wél moeten we die beslissingen zorgvuldig nemen. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst.

En dat terwijl de druk in het heden groot is. ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ klinkt het. Als (bediscussieerde) oplossing voor de woningnood, maar ook als een probleem dat andere problemen aan de kant drukt.

Luisteren we wel genoeg naar de toekomst? Naar aankomende generaties die nu geen koophuis hebben? Naar mensen die dan in een zompige delta wonen? Het heden klinkt vaak luider, de korte termijn dringt wel erg vaak voor.

“Er is regie” nodig zeggen we dan. Maar wat bedoelen we daarmee? Een overheid die aanwijst waar we gaan bouwen? Of een overheid die strakke kaders stelt? De hamvraag daarbij: hoe ziet een regie van de lange termijn eruit? En concreter: welke beleidsinstrumenten moeten we bij elkaar denken om dat mogelijk te maken?

Tot wat voor toekomst leidt dat? De Randstad van 2070 is misschien wel écht anders, met drassige natuur en leven met het getij. Wel goed verbonden met de ecologische metropool Arnhem-Nijmegen. En natuurlijke met de bruisende Brabantstad, dat het economische en demografische hart van Nederland is geworden. Dat is een land waarin het recht op nabijheid belangrijker is dan het recht op mobiliteit. Een land waarin ecologie vanzelfsprekend is, in plaats van een aftertought. Een land met volkshuisvesting die werkt voor iedereen. 

INSPIRATIE EN INITIATIEVEN

Toekomst voor de ruimte

Nooit meer Slapen met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra

Podcast met Rijksbouwmeester Francesco Veenstra over ruimtelijke ordening en de 22e eeuw die nu begint.…
Toekomst voor de ruimte

NL2100

NL2100 Hét platform dat ontwerpend toekomstdenken inzet om ruimtelijke opgaven te doorgronden en de leefkwaliteit…
Toekomst voor de ruimte

Trancity | Verantwoordelijk voor de toekomst

Trancity Op zoek naar een planologie van de lange termijn. Geschreven door onze Loods Peter…
Toekomst voor de ruimte

35m2 aan falend volkshuisvestingsbeleid

Columnist Wouter Veldhuis zag op Funda een zwarte container, ergens op een grasveld in Almere…
Toekomst voor de ruimte
Hoeders van de lange termijn
In balans met water
Op Waterbasis – Grenzen aan de maakbaarheid van ons water- en bodemsysteem
nieuws
Jong & Duurzaam | Stad van de Toekomst
Toekomst voor de ruimte
De urgentie van de lange termijn
Toekomst voor de ruimte
In de regio wordt het tastbaar
Toekomst voor de ruimte
De kathedralenbouwers
Agrarische en natuurlijke omgeving
Samen werken aan regie op ruimte
Carolien Gehrels- Arcadis
Industriële en bedrijfsomgeving
Carolien Gehrels – Arcadis – infrastructuur industrie

LOODS

Peter Pelzer

Peter Pelzer

Loods Toekomst voor de ruimte

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Nieuwsbrief en ontvang updates en uitnodigingen

Schrijf je nu in