Skip to main content
Sociale transformatie

‘Keerpunt in zicht’ overhandigd aan Vera Bergkamp

1e exemplaar ‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’ overhandigd aan Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp.

 

Dinsdag 29 juni heeft Tweede Kamer-voorzitter Vera Bergkamp het 1e exemplaar in ontvangst genomen van het boek ‘Keerpunt in zicht; hoe verder met milieu en duurzaamheid’. De aanbieding geschiedde door Marius Enthoven (ex-Hoofdinspecteur Milieuygiëne en ex-Directeur-Generaal Milieubeheer van Nederland als daarna van de Europese Unie) en Kees Zoeteman, ex-Directeur-Generaal van het RIVM (ten tijde van het geruchtmakende ‘Zorgen voor Morgen’ uit 1988).

Het boek bevat ca 25 bijdragen in de vorm van essays en interviews van evenzovele oud-bewindslieden (Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Jacqueline Cramer), prominente ex-top-ambtenaren, onderzoekers, wetenschappers, deskundigen.
Een greep daaruit: Rathenau-directeur Melanie Peters, astronaut André Kuipers, poolreizigster Bernice Notenboom, Klaas van Egmond (oa. Sustainable Finance Lab), Marjolein Demmers (directeur Natuur en Milieu), Volkert Engelsman (directeur EOSTA, Wim van den Donk (oa. ex-Commissaris der Koningen van Noord-Brabant), Annemieke Nijhof (oa. ex-Secretaris-Generaal Algemene Zaken), Rein Willems (ex-directeur Shell NL), Bram van de Klundert (oa. ex-directeur Waddenfonds), Paul de Jongh (projectleider 1e Nationaal Milieubeleidsplan).

Het (uitvoerige) voorwoord is geschreven door prinses Laurentien van Oranje.

De bijdragen bieden vanuit een groot aantal perpectieven en invalshoeken een verrassend, leerzaam en op een aantal punten ook zeer concreet perspectief voor de komende vijftig jaar milieu- en duurzaamheidsbeleid (in 1971 werd Louis Stuyt de eerste NL milieuminister).

Noot: in 2014 werd een speciale bijeenkomst georganiseerd ter herinnering van het feit dat het toen 25 jaar geleden was dat het Nationaal Milieubeleidsplan voor het eerst verscheen. Ed Nijpels en Ruud Lubbers waren daarbij aanwezig.

Bestel het boek hier online.