Skip to main content

” Faciliteer en ondersteun de koplopers en kap tegelijkertijd de achterblijvers af.”

Dit is een korte impressie van de sessie ‘Keten gewaardeerd’ op Springtij Forum 2022.

Inspiratoren waren Roy Meijer (NAJK)en Dick Veerman (Foodlog).
Moderator was Irene van Dorp (Wing consultants).

 

Roy trapt af met zijn dilemma: gaan we de landbouw aanbodgestuurd of vraaggestuurd inrichten? Persoonlijk kiest Roy voor het laatste. Ook omdat er veel potentie is om met ketenpartijen afspraken te maken.

Sophie Snaas (AH)  geeft eerste reflectie. Waar willen we naar toe met de landbouw? Zij ziet ruimte voor melkveehouderij in Nederland, mits het gekoppeld is aan omvang grond. Zij ziet ook dat de boer zekerheid wil. Ketenpartijen kunnen dit garanderen, zonder dat de consument het in de prijs merkt. Ketenpartijen doen al veel.

Dick beaamde dit laatste. Hij zet de uitdaging in perspectief. We exporteren ongeveer 80%, vooral binnen Europa. Nederlandse consument heeft daarom beperkte invloed op verduurzaming sector. Zijn advies is: streef naar normalisatie op Europese schaal. Overheid moet strikte normen afspreken op deze schaal. En bescherm de buitengrenzen om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Aanbodgestuurd werken kan wel, maar dan zul je als overheid flink moeten gaan compenseren.

Paar noties uit het debat:

  • Ketenpartijen werken bijna uitsluitend vraaggestuurd.
  • Faciliteer en ondersteun de koplopers met o.a. subsidies. En tegelijkertijd de achterblijvers ‘afkappen’ (regulering).
  • Europees is ook veel interesse in verduurzaming landbouw.
  • True pricing op voedsel is nodig.
  • Nederland is afwezig in Europees debat over voedselbeleid.
  • Consument moet kunnen vertrouwen op een veilig en duurzaam product. Dit is bij uitstek de rol van de overheid.

Kortom, een vraaggestuurde aanpak lijkt de beste route. Ketenpartijen willen wel en doen al veel. Of dit laatste goed genoeg is, hebben we niet kunnen uitdiepen. Iedereen was van mening dat een Europese aanpak logisch is. In de tussentijd kun je de Nederlandse koplopers blijven ondersteunen en de onderkant reguleren.