Skip to main content
Sociale transformatie

KIS – De energietransitie moet inclusiever

De meeste laadpalen staan in de duurste buurten, de subsidies voor zonnepanelen en groene stroom gaan vooral naar witte woonwijken. En daar wordt ook vaker biologisch gegeten, gekookt op inductieplaten en de verwarming minder hoog opgestookt. Maar wie heeft er aandacht voor duurzaam leven als ‘overleven’ de hoogste prioriteit heeft?

Wie denkt er aan zonnepanelen op het dak als je maar ternauwernood de huur of hypotheek kunt betalen? Bewoners van kwetsbare wijken, die het sociaal-economisch lastig hebben en lager zijn opgeleid, zijn moeilijk te betrekken bij de energietransitie. Vooral onder bewoners met een migratieachtergrond in die wijken is de betrokkenheid bij de energietransitie laag, blijkt uit verkennend onderzoek van KIS en Klimaatverbond Nederland.

Dat de participatie van bewoners met een migratieachtergrond bij de energietransitie moeizaam verloopt, komt volgens het rapport doordat er specifieke drempels zijn, zoals culturele accenten. En door huis-tuin-en-keuken gewoonten. Zo zei één van de geïnterviewden: ‘Als je op elektriciteit kookt, smaakt het eten niet zo lekker. Je hebt toch echt vuur nodig.’ Anderen maakten zich zorgen over de kwaliteit van gebakken brood, tajines die niet op de kookplaat mogen en nieuwe theepotten die moeten worden aangeschaft bij een overgang naar inductie.

 

“Het gaat om het beschouwen van duurzaam energieverbruik en de energietransitie als onderdeel van een bredere aanpak; het vraagstuk raakt ook andere thema’s waar men voor uitdagingen staat, zoals de gezondheid en armoede. Deze onderwerpen, die aansluiten bij de leefwereld van de mensen, zouden een goede ingang kunnen zijn.”

 

De aanbevelingen:

  • “Maak van de energietransitie en het duurzaam energieverbruik een gedeeld en integraal vraagstuk waarin specifiek aandacht is voor inwoners met een migratieachtergrond”.
  • “Richt je op een goede informatievoorziening en inclusieve communicatie”.
  • “Maak gebruik van een netwerkbenadering door aan te sluiten bij bestaande (sociale) structuren en door het inzetten van sleutelfiguren”
  • “Zorg vroegtijdig voor verbinding met inwoners met een migratieachtergrond en zorg ervoor dat je met elkaar het gesprek aan gaat”.
Bron: Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS)

 

Lees het artikel
Auteur: Marjolein Odekerken

 

Lees het rapport ‘Naar een inclusieve energietransitie’
Auteur: Rob Pietersen