Skip to main content

“Het rouwen van boeren verdient erkenning, ook van partijen die denken dat daarmee de urgentie van de vraagstukken dreigt te verdwijnen.”

Dit is een korte impressie van de sessie ‘Leiderschap in gestolde belangen’ op Springtij Forum 2022.

Inspiratoren waren Klaas Fokkinga (gedeputeerde provincie Fryslân), Trienke Elshof (bestuurslid LTO) en Marieke Mossink (kwartiermaker gebiedsprocessen LNV).
Moderator was Barbara Hoogenboom (directeur Bert Hellinger Instituut).

 

Wat is de stem van het gebied?
Een veenweidegebied in Zuidoost-Fryslân met een stevige stikstofopgave wordt geïntroduceerd.

Na een kort interview met de inspiratoren worden de volgende elementen benoemd en representanten gevraagd:

 • Recreatie
 • Ontspanning
 • Boeren
 • Landbouwgrond
 • Flora
 • Fauna
 • Burgers
 • MKB
 • Bestuurders

Aanvankelijk staat de representant voor landbouwgrond met de rug naar flora en fauna. Recreatie wil tussen flora en fauna gaan staan, maar flora en fauna proberen dit te verhinderen. Fauna vindt landbouwgrond interessant. Het MKB is niet geïnteresseerd. Burgers zijn zoekende, bestuurders ook. Als de tweede boer erbij komt dan ontstaat er een tweespalt tussen de twee boeren. De oerboer verwijt de andere boer dat ie meeloopt (“je bent een knuffelboer”).

De oerboer verlaat het veld, voelt zich er niet mee verbonden. Door op afstand te gaan staan krijgt hij overzicht en door zich te verbinden met de lucht, bodem en het gras onder zijn voeten, voelt hij kracht. Uit het niets stapt hij vervolgens het veld in. Gaat in het midden staan en zegt: ‘ik moet het zelf doen’. Er ontstaat dynamiek. Iedereen komt in beweging en alle representanten gaan om de boer staan. Flora en fauna en landbouwgrond voelen zich verbonden. De gedeputeerde komt erbij en gaat naast de oerboer staan. Hij geeft hiermee het laatste zetje in de harmonisatie in het gebied. De boer zegt: ‘ik vind het fijn dat je naast me komt staan.’

Inzichten die in de opstelling naar boven kwamen:

 • De boer heeft tijd nodig voor rouw, om te verwerken.
 • Boeren moeten zelf de eerste stap zetten om beweging te creëren in het gebied.
 • Bestuurder gaat naast de boer staan. Hiermee erkent hij de positie van de boer.
 • Het rouwen van boeren verdient erkenning, ook van partijen die denken dat daarmee de urgentie van de vraagstukken dreigt te verdwijnen.